Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Søk etter klinisk studie

 

 

ALT- GIST imatinib alene eller vekselvis med regorafenib - Klinisk studie791621.09.2017 13:55:36STS_ListItem_PublishingPages32021760https://kliniskestudier.helsenorge.no21.09.2017 13:55:36htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Adrenalin under hjertestans1011421.09.2017 13:55:36STS_ListItem_PublishingPages23541200https://kliniskestudier.helsenorge.no21.09.2017 13:55:36htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Akershus hjerteundersøkelse 1950 (ACE 1950) - Klinisk studie725221.09.2017 13:55:36STS_ListItem_PublishingPages2533680https://kliniskestudier.helsenorge.no21.09.2017 13:55:36htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Akromegali: Markører for sykdomskontroll og komplikasjoner ved akromegali349621.09.2017 13:55:36STS_ListItem_PublishingPages2372480https://kliniskestudier.helsenorge.no21.09.2017 13:55:36htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Akutt myelogen leukemi (AML) - behandling med ny medisin BGB324 - Klinisk studie903921.09.2017 13:55:36STS_ListItem_PublishingPages48021230https://kliniskestudier.helsenorge.no21.09.2017 13:55:36htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Akutt myelogen leukemi (AML): Utprøving av legemiddelet idasanutlin920621.09.2017 13:55:36STS_ListItem_PublishingPages845820https://kliniskestudier.helsenorge.no21.09.2017 13:55:36htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Antibiotikabehandling av pasienter med korsryggsmerter og Modic forandringer - Klinisk studie888321.09.2017 13:55:36STS_ListItem_PublishingPages59571690https://kliniskestudier.helsenorge.no21.09.2017 13:55:36htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Atrieflimmer, Internasjonal registrering av pasienter som nylig har fått diagnosen- Klinisk studie707821.09.2017 13:55:36STS_ListItem_PublishingPages2396350https://kliniskestudier.helsenorge.no21.09.2017 13:55:36htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
BAR-trial - Endringer i biotilgjengelighet og effekt av etanol etter bariatrisk kirurgi772921.09.2017 13:55:36STS_ListItem_PublishingPages1176200https://kliniskestudier.helsenorge.no21.09.2017 13:55:36htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Behandling basert på genforandringer i spredningssvulsten (MetAction) - klinisk studie765221.09.2017 13:55:36STS_ListItem_PublishingPages2727510https://kliniskestudier.helsenorge.no21.09.2017 13:55:36htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Behandling med Levemir hos gravide diabetikere879221.09.2017 13:55:36STS_ListItem_PublishingPages1409320https://kliniskestudier.helsenorge.no21.09.2017 13:55:36htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Benmargskreft (myelomatose) behandling med carfilzomib - klinisk studie307621.09.2017 13:55:36STS_ListItem_PublishingPages112690https://kliniskestudier.helsenorge.no21.09.2017 13:55:36htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Benmargskreft (myelomatose): 2 mot 4 år med zometa Magnoliastudien816021.09.2017 13:55:36STS_ListItem_PublishingPages863630https://kliniskestudier.helsenorge.no21.09.2017 13:55:36htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Benmargskreft (myelomatose): Utprøvnig av nivolumab hos pasienter med tilbakevendende myelomatose - klinisk studie919121.09.2017 13:55:36STS_ListItem_PublishingPages161550https://kliniskestudier.helsenorge.no21.09.2017 13:55:36htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Benmargskreft Pomalidomid og Dexametason med Isatuximab - klinisk studie321021.09.2017 13:55:36STS_ListItem_PublishingPages139810https://kliniskestudier.helsenorge.no21.09.2017 13:55:36htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Blodpropp og graviditet - klinisk studie912521.09.2017 13:55:36STS_ListItem_PublishingPages477300https://kliniskestudier.helsenorge.no21.09.2017 13:55:36htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Blodsykdom og forebygging av transplantat-mot-vert-sykdom (GVHD) etter stamcelletransplantasjon813021.09.2017 13:55:36STS_ListItem_PublishingPages386290https://kliniskestudier.helsenorge.no21.09.2017 13:55:36htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Bløtvevssarkom: Injekson av nanopartikler og strålebehandling - klinisk studie823821.09.2017 13:55:36STS_ListItem_PublishingPages1731620https://kliniskestudier.helsenorge.no21.09.2017 13:55:36htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Brudd i overarmsbenet: Gir platefiksasjon eller protese best resultat? Klinisk studie370821.09.2017 13:55:36STS_ListItem_PublishingPages1479310https://kliniskestudier.helsenorge.no21.09.2017 13:55:36htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Bruk av PET/MR i diagnostikk av CNS lymfom702121.09.2017 13:55:36STS_ListItem_PublishingPages301620https://kliniskestudier.helsenorge.no21.09.2017 13:55:36htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Bruk av computernavigering ved innsetting av kneprotese - Klinisk studie909921.09.2017 13:55:36STS_ListItem_PublishingPages1655380https://kliniskestudier.helsenorge.no21.09.2017 13:55:36htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Bruk av væskebasert cytologi ved hudkreft - kliniske studier784621.09.2017 13:55:36STS_ListItem_PublishingPages2255590https://kliniskestudier.helsenorge.no21.09.2017 13:55:36htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Brystkreft - Behandling med radium-223 diklorid sammen med exemestan/everolimus - Klinisk studie.890821.09.2017 13:55:36STS_ListItem_PublishingPages3130570https://kliniskestudier.helsenorge.no21.09.2017 13:55:36htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Brystkreft - PETREMAC: Persontilpasset behandling954723.05.2016 09:58:03STS_ListItem_PublishingPageshttps://kliniskestudier.helsenorge.no/Sider/Forms/AllItems.aspx42101100https://kliniskestudier.helsenorge.no23.05.2016 09:58:03htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Brystkreft - behandling med atezolizumab724421.09.2017 13:55:36STS_ListItem_PublishingPages206610https://kliniskestudier.helsenorge.no21.09.2017 13:55:36htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Brystkreft og graviditet ved avbrutt hormonbehandling - klinisk studie365021.09.2017 13:55:36STS_ListItem_PublishingPages1196550https://kliniskestudier.helsenorge.no21.09.2017 13:55:36htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Brystkreft, LEE011 i kombinasjon med fulvestrant for behandling av kvinner med bystkreft - Klinisk studie899021.09.2017 13:55:36STS_ListItem_PublishingPages3374420https://kliniskestudier.helsenorge.no21.09.2017 13:55:36htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Brystkreft, Radium-223 diklorid versus placebo med hormonbehandling ved brystkreft - Klinisk studie890421.09.2017 13:55:36STS_ListItem_PublishingPages2222310https://kliniskestudier.helsenorge.no21.09.2017 13:55:36htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Brystkreft, effekt av fulvestrant versus fulvestrant og oral BKM120 - Klinisk studie521421.09.2017 13:55:36STS_ListItem_PublishingPages3734390https://kliniskestudier.helsenorge.no21.09.2017 13:55:36htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Brystkreft, effekt av fysisk aktivitet - Klinisk studie682221.09.2017 13:55:36STS_ListItem_PublishingPages4509520https://kliniskestudier.helsenorge.no21.09.2017 13:55:36htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Brystkreft, preoperativ behandling med Letrozol og Exemestan - Klinisk studie591621.09.2017 13:55:36STS_ListItem_PublishingPages4368380https://kliniskestudier.helsenorge.no21.09.2017 13:55:36htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Brystkreft, seleksjon av terapi hos pasienter - Klinisk studie893721.09.2017 13:55:36STS_ListItem_PublishingPages2833430https://kliniskestudier.helsenorge.no21.09.2017 13:55:36htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Bukspyttkjertelkreft, effekt av kreftvaksine i kombinasjon med gemcitabin - Klinisk studie888821.09.2017 13:55:36STS_ListItem_PublishingPages4161750https://kliniskestudier.helsenorge.no21.09.2017 13:55:36htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Bukspyttkjertelkreft, kreftceller i blod og benmarg før og under kjemoterapi - Klinisk studie721721.09.2017 13:55:36STS_ListItem_PublishingPages2338450https://kliniskestudier.helsenorge.no21.09.2017 13:55:36htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
CAMS-studien - Klinisk studie907421.09.2017 13:55:36STS_ListItem_PublishingPages2371460https://kliniskestudier.helsenorge.no21.09.2017 13:55:36htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
CAN04-antistoffet mot solide ondartede svulster - kliniske studier768021.09.2017 13:55:36STS_ListItem_PublishingPages137710https://kliniskestudier.helsenorge.no21.09.2017 13:55:36htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Cocktail-studien: Hvordan påvirker overvekt og vektreduksjon opptak og nedbrytning av ulike legemidler892521.09.2017 13:55:36STS_ListItem_PublishingPages2151640https://kliniskestudier.helsenorge.no21.09.2017 13:55:36htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Cøliakimekanismene - klinisk studie553221.09.2017 13:55:36STS_ListItem_PublishingPages412460https://kliniskestudier.helsenorge.no21.09.2017 13:55:36htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Cøliakimekanismene - klinisk studie553321.09.2017 13:55:36STS_ListItem_PublishingPages311410https://kliniskestudier.helsenorge.no21.09.2017 13:55:36htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
DNA-PK inhibitor kombinert med strålebehandling - klinisk studie797121.09.2017 13:55:36STS_ListItem_PublishingPages889280https://kliniskestudier.helsenorge.no21.09.2017 13:55:36htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Demensskolen - Klinisk studie911321.09.2017 13:55:36STS_ListItem_PublishingPages2597490https://kliniskestudier.helsenorge.no21.09.2017 13:55:36htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Diabetes 2 og risiko for hjerte- karsykdom877221.09.2017 13:55:36STS_ListItem_PublishingPages1354380https://kliniskestudier.helsenorge.no21.09.2017 13:55:36htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Diabetes type 2 hos barn og unge, Liraglutid i kombinasjon med metformin - Klinisk studie902821.09.2017 13:55:36STS_ListItem_PublishingPages1633460https://kliniskestudier.helsenorge.no21.09.2017 13:55:36htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Effekt av EGF816 og INC280 hos pasienter med ikke-småcellet lungekreft og mutasjon i EGFR712221.09.2017 13:55:36STS_ListItem_PublishingPages16353510https://kliniskestudier.helsenorge.no21.09.2017 13:55:36htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Effekt av HPV-vaksinen - klinisk studie769421.09.2017 13:55:36STS_ListItem_PublishingPages1085430https://kliniskestudier.helsenorge.no21.09.2017 13:55:36htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Effekt av fibertilskudd på blodsukker og appetitt ved diabets type 2 - klinisk studie799521.09.2017 13:55:36STS_ListItem_PublishingPages4428570https://kliniskestudier.helsenorge.no21.09.2017 13:55:36htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Effekt og sikkerhet av MK-8931 ved Alzheimers - Klinisk studie708421.09.2017 13:55:36STS_ListItem_PublishingPages2565420https://kliniskestudier.helsenorge.no21.09.2017 13:55:36htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Effekten av 5-2-dietten på vekt og hjerte- og karrisiko hos pasienter med fedme - Klinisk studie707521.09.2017 13:55:36STS_ListItem_PublishingPages1833380https://kliniskestudier.helsenorge.no21.09.2017 13:55:36htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Effekten av høyintensiv trening og arv på energiforbruk, fysisk kapasitet, appetitt og livskvalitet hos pasienter med sykelig overvekt892421.09.2017 13:55:36STS_ListItem_PublishingPages2378530https://kliniskestudier.helsenorge.no21.09.2017 13:55:36htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Effekten av tre ulike prinsipper for bakre stabilisering av kneprotese på symptomer, funksjon og kinematikk; en prospektiv, randomisert klinisk studie584921.09.2017 13:55:36STS_ListItem_PublishingPages155270https://kliniskestudier.helsenorge.no21.09.2017 13:55:36htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js