Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Søk etter klinisk studie

 

 

ALT- GIST imatinib alene eller vekselvis med regorafenib - Klinisk studie791619.04.2018 20:27:19STS_ListItem_PublishingPages58781440https://kliniskestudier.helsenorge.no19.04.2018 20:27:19htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
AVANOVA - klinisk medikamentstudie: Effekt av PARP-hemmeren niraparib og hemmeren av karnydannelse bevacizumab hos kvinner med sene tilbakefall av eggstokkreft727019.04.2018 20:27:15STS_ListItem_PublishingPages19721320https://kliniskestudier.helsenorge.no19.04.2018 20:27:15htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Adrenalin under hjertestans1011419.04.2018 20:27:35STS_ListItem_PublishingPages4089890https://kliniskestudier.helsenorge.no19.04.2018 20:27:35htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Akershus hjerteundersøkelse 1950 (ACE 1950) - Klinisk studie725219.04.2018 20:27:15STS_ListItem_PublishingPages3716800https://kliniskestudier.helsenorge.no19.04.2018 20:27:15htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Akromegali: Markører for sykdomskontroll og komplikasjoner ved akromegali349619.04.2018 20:26:58STS_ListItem_PublishingPages3716930https://kliniskestudier.helsenorge.no19.04.2018 20:26:58htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Akutt myelogen leukemi (AML) - behandling med ny medisin BGB324 - Klinisk studie903919.04.2018 20:27:29STS_ListItem_PublishingPages69231240https://kliniskestudier.helsenorge.no19.04.2018 20:27:29htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Akutt myelogen leukemi (AML): Utprøving av legemiddelet idasanutlin920619.04.2018 20:27:31STS_ListItem_PublishingPages2320770https://kliniskestudier.helsenorge.no19.04.2018 20:27:31htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Antibiotikabehandling av pasienter med korsryggsmerter og Modic forandringer - Klinisk studie888319.04.2018 20:27:24STS_ListItem_PublishingPages103324230https://kliniskestudier.helsenorge.no19.04.2018 20:27:24htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Atrieflimmer, Internasjonal registrering av pasienter som nylig har fått diagnosen- Klinisk studie707819.04.2018 20:27:12STS_ListItem_PublishingPages3426610https://kliniskestudier.helsenorge.no19.04.2018 20:27:12htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
BAR-trial - Endringer i biotilgjengelighet og effekt av etanol etter bariatrisk kirurgi772919.04.2018 20:27:18STS_ListItem_PublishingPages2221750https://kliniskestudier.helsenorge.no19.04.2018 20:27:18htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Behandling basert på genforandringer i spredningssvulsten (MetAction) - klinisk studie765219.04.2018 20:27:17STS_ListItem_PublishingPages3995960https://kliniskestudier.helsenorge.no19.04.2018 20:27:17htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Behandling med Levemir hos gravide diabetikere879219.04.2018 20:27:24STS_ListItem_PublishingPages2262510https://kliniskestudier.helsenorge.no19.04.2018 20:27:24htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Benmargskreft (myelomatose) behandling med carfilzomib - klinisk studie307619.04.2018 20:26:53STS_ListItem_PublishingPages1494910https://kliniskestudier.helsenorge.no19.04.2018 20:26:53htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Benmargskreft (myelomatose): 2 mot 4 år med zometa Magnoliastudien816019.04.2018 20:27:21STS_ListItem_PublishingPages2027810https://kliniskestudier.helsenorge.no19.04.2018 20:27:21htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Benmargskreft (myelomatose): Utprøvnig av nivolumab hos pasienter med tilbakevendende myelomatose - klinisk studie919119.04.2018 20:27:31STS_ListItem_PublishingPages1246630https://kliniskestudier.helsenorge.no19.04.2018 20:27:31htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Benmargskreft Pomalidomid og Dexametason med Isatuximab - klinisk studie321019.04.2018 20:26:58STS_ListItem_PublishingPages1467760https://kliniskestudier.helsenorge.no19.04.2018 20:26:58htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Blodansamling under hjernehinnen - klinisk studie741019.04.2018 20:27:16STS_ListItem_PublishingPages533290https://kliniskestudier.helsenorge.no19.04.2018 20:27:16htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Blodpropp og graviditet - klinisk studie912519.04.2018 20:27:30STS_ListItem_PublishingPages820290https://kliniskestudier.helsenorge.no19.04.2018 20:27:30htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Blodsykdom og forebygging av transplantat-mot-vert-sykdom (GVHD) etter stamcelletransplantasjon813019.04.2018 20:27:21STS_ListItem_PublishingPages19521160https://kliniskestudier.helsenorge.no19.04.2018 20:27:21htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Bløtvevssarkom: Injekson av nanopartikler og strålebehandling - klinisk studie823819.04.2018 20:27:21STS_ListItem_PublishingPages2704660https://kliniskestudier.helsenorge.no19.04.2018 20:27:21htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Brudd i overarmsbenet: Gir platefiksasjon eller protese best resultat? Klinisk studie370819.04.2018 20:27:00STS_ListItem_PublishingPages2020310https://kliniskestudier.helsenorge.no19.04.2018 20:27:00htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Bruk av PET/MR i diagnostikk av CNS lymfom702119.04.2018 20:27:12STS_ListItem_PublishingPages1445580https://kliniskestudier.helsenorge.no19.04.2018 20:27:12htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Bruk av computernavigering ved innsetting av kneprotese - Klinisk studie909919.04.2018 20:27:30STS_ListItem_PublishingPages2663560https://kliniskestudier.helsenorge.no19.04.2018 20:27:30htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Bruk av væskebasert cytologi ved hudkreft - kliniske studier784619.04.2018 20:27:18STS_ListItem_PublishingPages3132570https://kliniskestudier.helsenorge.no19.04.2018 20:27:18htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Brystkreft - Behandling med radium-223 diklorid sammen med exemestan/everolimus - Klinisk studie.890819.04.2018 20:27:25STS_ListItem_PublishingPages4202550https://kliniskestudier.helsenorge.no19.04.2018 20:27:25htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Brystkreft - PETREMAC: Persontilpasset behandling954706.11.2017 08:22:42STS_ListItem_PublishingPageshttps://kliniskestudier.helsenorge.no/Sider/Forms/AllItems.aspxhttps://kliniskestudier.helsenorge.no06.11.2017 08:22:42htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Brystkreft - PETREMAC: Persontilpasset behandling988806.11.2017 08:22:42STS_ListItem_PublishingPageshttps://kliniskestudier.helsenorge.no/Sider/Forms/AllItems.aspx74972360https://kliniskestudier.helsenorge.no06.11.2017 08:22:42htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Brystkreft - behandling med atezolizumab724419.04.2018 20:27:15STS_ListItem_PublishingPages1358660https://kliniskestudier.helsenorge.no19.04.2018 20:27:15htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Brystkreft og graviditet ved avbrutt hormonbehandling - klinisk studie365019.04.2018 20:27:00STS_ListItem_PublishingPages2302810https://kliniskestudier.helsenorge.no19.04.2018 20:27:00htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Brystkreft, LEE011 i kombinasjon med fulvestrant for behandling av kvinner med bystkreft - Klinisk studie899019.04.2018 20:27:27STS_ListItem_PublishingPages4132570https://kliniskestudier.helsenorge.no19.04.2018 20:27:27htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Brystkreft, Radium-223 diklorid versus placebo med hormonbehandling ved brystkreft - Klinisk studie890419.04.2018 20:27:25STS_ListItem_PublishingPages2917330https://kliniskestudier.helsenorge.no19.04.2018 20:27:25htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Brystkreft, effekt av fulvestrant versus fulvestrant og oral BKM120 - Klinisk studie521419.04.2018 20:27:04STS_ListItem_PublishingPages4452350https://kliniskestudier.helsenorge.no19.04.2018 20:27:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Brystkreft, effekt av fysisk aktivitet - Klinisk studie682219.04.2018 20:27:09STS_ListItem_PublishingPages5373670https://kliniskestudier.helsenorge.no19.04.2018 20:27:09htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Brystkreft, preoperativ behandling med Letrozol og Exemestan - Klinisk studie591619.04.2018 20:27:06STS_ListItem_PublishingPages5034270https://kliniskestudier.helsenorge.no19.04.2018 20:27:06htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Brystkreft, seleksjon av terapi hos pasienter - Klinisk studie893719.04.2018 20:27:26STS_ListItem_PublishingPages3735440https://kliniskestudier.helsenorge.no19.04.2018 20:27:26htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Brystkreft: p53 bryst-studien741619.04.2018 20:27:16STS_ListItem_PublishingPages837530https://kliniskestudier.helsenorge.no19.04.2018 20:27:16htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Bukspyttkjertelkreft, effekt av kreftvaksine i kombinasjon med gemcitabin - Klinisk studie888819.04.2018 20:27:24STS_ListItem_PublishingPages55091120https://kliniskestudier.helsenorge.no19.04.2018 20:27:24htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Bukspyttkjertelkreft, kreftceller i blod og benmarg før og under kjemoterapi - Klinisk studie721719.04.2018 20:27:15STS_ListItem_PublishingPages3193490https://kliniskestudier.helsenorge.no19.04.2018 20:27:15htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
CAMS-studien - Klinisk studie907419.04.2018 20:27:30STS_ListItem_PublishingPages39891030https://kliniskestudier.helsenorge.no19.04.2018 20:27:30htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
CAN04-antistoffet mot solide ondartede svulster - kliniske studier768019.04.2018 20:27:17STS_ListItem_PublishingPages13821330https://kliniskestudier.helsenorge.no19.04.2018 20:27:17htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Children with birth weight below 2000 grams486419.04.2018 20:27:03STS_ListItem_PublishingPages11421060https://kliniskestudier.helsenorge.no19.04.2018 20:27:03htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Cocktail-studien: Hvordan påvirker overvekt og vektreduksjon opptak og nedbrytning av ulike legemidler892519.04.2018 20:27:25STS_ListItem_PublishingPages39731490https://kliniskestudier.helsenorge.no19.04.2018 20:27:25htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Cøliakimekanismene - klinisk studie553219.04.2018 20:27:04STS_ListItem_PublishingPages1787590https://kliniskestudier.helsenorge.no19.04.2018 20:27:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Cøliakimekanismene - klinisk studie553319.04.2018 20:27:04STS_ListItem_PublishingPages1546660https://kliniskestudier.helsenorge.no19.04.2018 20:27:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
DNA-PK inhibitor kombinert med strålebehandling - klinisk studie797119.04.2018 20:27:19STS_ListItem_PublishingPages1597580https://kliniskestudier.helsenorge.no19.04.2018 20:27:19htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Demensskolen - Klinisk studie911319.04.2018 20:27:31STS_ListItem_PublishingPages43971060https://kliniskestudier.helsenorge.no19.04.2018 20:27:31htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Diabetes 2 og risiko for hjerte- karsykdom877219.04.2018 20:27:24STS_ListItem_PublishingPages2433570https://kliniskestudier.helsenorge.no19.04.2018 20:27:24htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Diabetes BI 1467335 sammenlignet med placebo655719.04.2018 20:27:09STS_ListItem_PublishingPages221110https://kliniskestudier.helsenorge.no19.04.2018 20:27:09htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Diabetes type 2 hos barn og unge, Liraglutid i kombinasjon med metformin - Klinisk studie902819.04.2018 20:27:28STS_ListItem_PublishingPages2750520https://kliniskestudier.helsenorge.no19.04.2018 20:27:28htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Effekt av EGF816 og INC280 hos pasienter med ikke-småcellet lungekreft og mutasjon i EGFR712219.04.2018 20:27:14STS_ListItem_PublishingPages3006620https://kliniskestudier.helsenorge.no19.04.2018 20:27:14htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js