Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Søk etter klinisk studie

 

 

ALT- GIST imatinib alene eller vekselvis med regorafenib - Klinisk studie791618.01.2018 21:27:11STS_ListItem_PublishingPages48741870https://kliniskestudier.helsenorge.no18.01.2018 21:27:11htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
AVANOVA - klinisk medikamentstudie: Effekt av PARP-hemmeren niraparib og hemmeren av karnydannelse bevacizumab hos kvinner med sene tilbakefall av eggstokkreft727018.01.2018 21:27:08STS_ListItem_PublishingPages9781960https://kliniskestudier.helsenorge.no18.01.2018 21:27:08htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Adrenalin under hjertestans1011418.01.2018 21:27:23STS_ListItem_PublishingPages3469950https://kliniskestudier.helsenorge.no18.01.2018 21:27:23htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Akershus hjerteundersøkelse 1950 (ACE 1950) - Klinisk studie725218.01.2018 21:27:08STS_ListItem_PublishingPages3208700https://kliniskestudier.helsenorge.no18.01.2018 21:27:08htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Akromegali: Markører for sykdomskontroll og komplikasjoner ved akromegali349618.01.2018 21:26:56STS_ListItem_PublishingPages3115960https://kliniskestudier.helsenorge.no18.01.2018 21:26:56htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Akutt myelogen leukemi (AML) - behandling med ny medisin BGB324 - Klinisk studie903918.01.2018 21:27:18STS_ListItem_PublishingPages61201150https://kliniskestudier.helsenorge.no18.01.2018 21:27:18htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Akutt myelogen leukemi (AML): Utprøving av legemiddelet idasanutlin920618.01.2018 21:27:20STS_ListItem_PublishingPages1761770https://kliniskestudier.helsenorge.no18.01.2018 21:27:20htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Antibiotikabehandling av pasienter med korsryggsmerter og Modic forandringer - Klinisk studie888318.01.2018 21:27:16STS_ListItem_PublishingPages83273250https://kliniskestudier.helsenorge.no18.01.2018 21:27:16htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Atrieflimmer, Internasjonal registrering av pasienter som nylig har fått diagnosen- Klinisk studie707818.01.2018 21:27:05STS_ListItem_PublishingPages2963600https://kliniskestudier.helsenorge.no18.01.2018 21:27:05htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
BAR-trial - Endringer i biotilgjengelighet og effekt av etanol etter bariatrisk kirurgi772918.01.2018 21:27:11STS_ListItem_PublishingPages17701470https://kliniskestudier.helsenorge.no18.01.2018 21:27:11htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Behandling basert på genforandringer i spredningssvulsten (MetAction) - klinisk studie765218.01.2018 21:27:10STS_ListItem_PublishingPages3403760https://kliniskestudier.helsenorge.no18.01.2018 21:27:10htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Behandling med Levemir hos gravide diabetikere879218.01.2018 21:27:15STS_ListItem_PublishingPages1931650https://kliniskestudier.helsenorge.no18.01.2018 21:27:15htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Benmargskreft (myelomatose) behandling med carfilzomib - klinisk studie307618.01.2018 21:26:52STS_ListItem_PublishingPages861660https://kliniskestudier.helsenorge.no18.01.2018 21:26:52htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Benmargskreft (myelomatose): 2 mot 4 år med zometa Magnoliastudien816018.01.2018 21:27:13STS_ListItem_PublishingPages1519630https://kliniskestudier.helsenorge.no18.01.2018 21:27:13htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Benmargskreft (myelomatose): Utprøvnig av nivolumab hos pasienter med tilbakevendende myelomatose - klinisk studie919118.01.2018 21:27:20STS_ListItem_PublishingPages791580https://kliniskestudier.helsenorge.no18.01.2018 21:27:20htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Benmargskreft Pomalidomid og Dexametason med Isatuximab - klinisk studie321018.01.2018 21:26:56STS_ListItem_PublishingPages889640https://kliniskestudier.helsenorge.no18.01.2018 21:26:56htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Blodansamling under hjernehinnen - klinisk studie741018.01.2018 21:27:09STS_ListItem_PublishingPages300480https://kliniskestudier.helsenorge.no18.01.2018 21:27:09htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Blodpropp og graviditet - klinisk studie912518.01.2018 21:27:20STS_ListItem_PublishingPages679260https://kliniskestudier.helsenorge.no18.01.2018 21:27:20htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Blodsykdom og forebygging av transplantat-mot-vert-sykdom (GVHD) etter stamcelletransplantasjon813018.01.2018 21:27:13STS_ListItem_PublishingPages12451240https://kliniskestudier.helsenorge.no18.01.2018 21:27:13htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Bløtvevssarkom: Injekson av nanopartikler og strålebehandling - klinisk studie823818.01.2018 21:27:13STS_ListItem_PublishingPages2310590https://kliniskestudier.helsenorge.no18.01.2018 21:27:13htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Brudd i overarmsbenet: Gir platefiksasjon eller protese best resultat? Klinisk studie370818.01.2018 21:26:57STS_ListItem_PublishingPages1800640https://kliniskestudier.helsenorge.no18.01.2018 21:26:57htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Bruk av PET/MR i diagnostikk av CNS lymfom702118.01.2018 21:27:05STS_ListItem_PublishingPages9861240https://kliniskestudier.helsenorge.no18.01.2018 21:27:05htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Bruk av computernavigering ved innsetting av kneprotese - Klinisk studie909918.01.2018 21:27:19STS_ListItem_PublishingPages2288930https://kliniskestudier.helsenorge.no18.01.2018 21:27:19htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Bruk av væskebasert cytologi ved hudkreft - kliniske studier784618.01.2018 21:27:12STS_ListItem_PublishingPages2779990https://kliniskestudier.helsenorge.no18.01.2018 21:27:12htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Brystkreft - Behandling med radium-223 diklorid sammen med exemestan/everolimus - Klinisk studie.890818.01.2018 21:27:16STS_ListItem_PublishingPages3794540https://kliniskestudier.helsenorge.no18.01.2018 21:27:16htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Brystkreft - PETREMAC: Persontilpasset behandling954706.11.2017 08:22:42STS_ListItem_PublishingPageshttps://kliniskestudier.helsenorge.no/Sider/Forms/AllItems.aspxhttps://kliniskestudier.helsenorge.no06.11.2017 08:22:42htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Brystkreft - PETREMAC: Persontilpasset behandling988806.11.2017 08:22:42STS_ListItem_PublishingPageshttps://kliniskestudier.helsenorge.no/Sider/Forms/AllItems.aspx57451740https://kliniskestudier.helsenorge.no06.11.2017 08:22:42htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Brystkreft - behandling med atezolizumab724418.01.2018 21:27:07STS_ListItem_PublishingPages909780https://kliniskestudier.helsenorge.no18.01.2018 21:27:07htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Brystkreft og graviditet ved avbrutt hormonbehandling - klinisk studie365018.01.2018 21:26:57STS_ListItem_PublishingPages1796590https://kliniskestudier.helsenorge.no18.01.2018 21:26:57htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Brystkreft, LEE011 i kombinasjon med fulvestrant for behandling av kvinner med bystkreft - Klinisk studie899018.01.2018 21:27:18STS_ListItem_PublishingPages3806520https://kliniskestudier.helsenorge.no18.01.2018 21:27:18htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Brystkreft, Radium-223 diklorid versus placebo med hormonbehandling ved brystkreft - Klinisk studie890418.01.2018 21:27:16STS_ListItem_PublishingPages2620330https://kliniskestudier.helsenorge.no18.01.2018 21:27:16htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Brystkreft, effekt av fulvestrant versus fulvestrant og oral BKM120 - Klinisk studie521418.01.2018 21:27:00STS_ListItem_PublishingPages4150440https://kliniskestudier.helsenorge.no18.01.2018 21:27:00htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Brystkreft, effekt av fysisk aktivitet - Klinisk studie682218.01.2018 21:27:04STS_ListItem_PublishingPages5010550https://kliniskestudier.helsenorge.no18.01.2018 21:27:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Brystkreft, preoperativ behandling med Letrozol og Exemestan - Klinisk studie591618.01.2018 21:27:00STS_ListItem_PublishingPages4814650https://kliniskestudier.helsenorge.no18.01.2018 21:27:00htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Brystkreft, seleksjon av terapi hos pasienter - Klinisk studie893718.01.2018 21:27:17STS_ListItem_PublishingPages3349430https://kliniskestudier.helsenorge.no18.01.2018 21:27:17htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Brystkreft: p53 bryst-studien741618.01.2018 21:27:09STS_ListItem_PublishingPages401880https://kliniskestudier.helsenorge.no18.01.2018 21:27:09htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Bukspyttkjertelkreft, effekt av kreftvaksine i kombinasjon med gemcitabin - Klinisk studie888818.01.2018 21:27:16STS_ListItem_PublishingPages4919730https://kliniskestudier.helsenorge.no18.01.2018 21:27:16htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Bukspyttkjertelkreft, kreftceller i blod og benmarg før og under kjemoterapi - Klinisk studie721718.01.2018 21:27:07STS_ListItem_PublishingPages2864340https://kliniskestudier.helsenorge.no18.01.2018 21:27:07htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
CAMS-studien - Klinisk studie907418.01.2018 21:27:19STS_ListItem_PublishingPages33451450https://kliniskestudier.helsenorge.no18.01.2018 21:27:19htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
CAN04-antistoffet mot solide ondartede svulster - kliniske studier768018.01.2018 21:27:10STS_ListItem_PublishingPages768530https://kliniskestudier.helsenorge.no18.01.2018 21:27:10htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Children with birth weight below 2000 grams486418.01.2018 21:27:00STS_ListItem_PublishingPages5841180https://kliniskestudier.helsenorge.no18.01.2018 21:27:00htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Cocktail-studien: Hvordan påvirker overvekt og vektreduksjon opptak og nedbrytning av ulike legemidler892518.01.2018 21:27:17STS_ListItem_PublishingPages32021810https://kliniskestudier.helsenorge.no18.01.2018 21:27:17htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Cøliakimekanismene - klinisk studie553218.01.2018 21:27:00STS_ListItem_PublishingPages12781190https://kliniskestudier.helsenorge.no18.01.2018 21:27:00htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Cøliakimekanismene - klinisk studie553318.01.2018 21:26:59STS_ListItem_PublishingPages1085980https://kliniskestudier.helsenorge.no18.01.2018 21:26:59htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
DNA-PK inhibitor kombinert med strålebehandling - klinisk studie797118.01.2018 21:27:12STS_ListItem_PublishingPages1310470https://kliniskestudier.helsenorge.no18.01.2018 21:27:12htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Demensskolen - Klinisk studie911318.01.2018 21:27:20STS_ListItem_PublishingPages36771580https://kliniskestudier.helsenorge.no18.01.2018 21:27:20htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Diabetes 2 og risiko for hjerte- karsykdom877218.01.2018 21:27:15STS_ListItem_PublishingPages2010940https://kliniskestudier.helsenorge.no18.01.2018 21:27:15htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Diabetes BI 1467335 sammenlignet med placebo655718.01.2018 21:27:02STS_ListItem_PublishingPages105350https://kliniskestudier.helsenorge.no18.01.2018 21:27:02htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Diabetes type 2 hos barn og unge, Liraglutid i kombinasjon med metformin - Klinisk studie902818.01.2018 21:27:18STS_ListItem_PublishingPages2295710https://kliniskestudier.helsenorge.no18.01.2018 21:27:18htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Effekt av EGF816 og INC280 hos pasienter med ikke-småcellet lungekreft og mutasjon i EGFR712218.01.2018 21:27:07STS_ListItem_PublishingPages2558760https://kliniskestudier.helsenorge.no18.01.2018 21:27:07htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js