Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Søk etter klinisk studie

 

 

ALT- GIST imatinib alene eller vekselvis med regorafenib - Klinisk studie791616.11.2017 21:26:46STS_ListItem_PublishingPages41761580https://kliniskestudier.helsenorge.no16.11.2017 21:26:46htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
AVANOVA - klinisk medikamentstudie: Effekt av PARP-hemmeren niraparib og hemmeren av karnydannelse bevacizumab hos kvinner med sene tilbakefall av eggstokkreft727016.11.2017 21:26:43STS_ListItem_PublishingPages2401920https://kliniskestudier.helsenorge.no16.11.2017 21:26:43htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Adrenalin under hjertestans1011416.11.2017 21:26:58STS_ListItem_PublishingPages3066660https://kliniskestudier.helsenorge.no16.11.2017 21:26:58htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Akershus hjerteundersøkelse 1950 (ACE 1950) - Klinisk studie725216.11.2017 21:26:43STS_ListItem_PublishingPages2893510https://kliniskestudier.helsenorge.no16.11.2017 21:26:43htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Akromegali: Markører for sykdomskontroll og komplikasjoner ved akromegali349616.11.2017 21:26:29STS_ListItem_PublishingPages2727750https://kliniskestudier.helsenorge.no16.11.2017 21:26:29htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Akutt myelogen leukemi (AML) - behandling med ny medisin BGB324 - Klinisk studie903916.11.2017 21:26:53STS_ListItem_PublishingPages54741160https://kliniskestudier.helsenorge.no16.11.2017 21:26:53htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Akutt myelogen leukemi (AML): Utprøving av legemiddelet idasanutlin920616.11.2017 21:26:55STS_ListItem_PublishingPages1335820https://kliniskestudier.helsenorge.no16.11.2017 21:26:55htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Antibiotikabehandling av pasienter med korsryggsmerter og Modic forandringer - Klinisk studie888316.11.2017 21:26:49STS_ListItem_PublishingPages71702990https://kliniskestudier.helsenorge.no16.11.2017 21:26:49htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Atrieflimmer, Internasjonal registrering av pasienter som nylig har fått diagnosen- Klinisk studie707816.11.2017 21:26:41STS_ListItem_PublishingPages2683460https://kliniskestudier.helsenorge.no16.11.2017 21:26:41htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
BAR-trial - Endringer i biotilgjengelighet og effekt av etanol etter bariatrisk kirurgi772916.11.2017 21:26:46STS_ListItem_PublishingPages1419470https://kliniskestudier.helsenorge.no16.11.2017 21:26:46htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Behandling basert på genforandringer i spredningssvulsten (MetAction) - klinisk studie765216.11.2017 21:26:44STS_ListItem_PublishingPages3087550https://kliniskestudier.helsenorge.no16.11.2017 21:26:44htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Behandling med Levemir hos gravide diabetikere879216.11.2017 21:26:49STS_ListItem_PublishingPages1675500https://kliniskestudier.helsenorge.no16.11.2017 21:26:49htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Benmargskreft (myelomatose) behandling med carfilzomib - klinisk studie307616.11.2017 21:26:26STS_ListItem_PublishingPages526770https://kliniskestudier.helsenorge.no16.11.2017 21:26:26htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Benmargskreft (myelomatose): 2 mot 4 år med zometa Magnoliastudien816016.11.2017 21:26:48STS_ListItem_PublishingPages1233560https://kliniskestudier.helsenorge.no16.11.2017 21:26:48htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Benmargskreft (myelomatose): Utprøvnig av nivolumab hos pasienter med tilbakevendende myelomatose - klinisk studie919116.11.2017 21:26:55STS_ListItem_PublishingPages538580https://kliniskestudier.helsenorge.no16.11.2017 21:26:55htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Benmargskreft Pomalidomid og Dexametason med Isatuximab - klinisk studie321016.11.2017 21:26:29STS_ListItem_PublishingPages597900https://kliniskestudier.helsenorge.no16.11.2017 21:26:29htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Blodansamling under hjernehinnen - klinisk studie741016.11.2017 21:26:43STS_ListItem_PublishingPages118420https://kliniskestudier.helsenorge.no16.11.2017 21:26:43htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Blodpropp og graviditet - klinisk studie912516.11.2017 21:26:55STS_ListItem_PublishingPages577160https://kliniskestudier.helsenorge.no16.11.2017 21:26:55htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Blodsykdom og forebygging av transplantat-mot-vert-sykdom (GVHD) etter stamcelletransplantasjon813016.11.2017 21:26:48STS_ListItem_PublishingPages8261040https://kliniskestudier.helsenorge.no16.11.2017 21:26:48htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Bløtvevssarkom: Injekson av nanopartikler og strålebehandling - klinisk studie823816.11.2017 21:26:49STS_ListItem_PublishingPages2062690https://kliniskestudier.helsenorge.no16.11.2017 21:26:49htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Brudd i overarmsbenet: Gir platefiksasjon eller protese best resultat? Klinisk studie370816.11.2017 21:26:31STS_ListItem_PublishingPages1607280https://kliniskestudier.helsenorge.no16.11.2017 21:26:31htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Bruk av PET/MR i diagnostikk av CNS lymfom702116.11.2017 21:26:40STS_ListItem_PublishingPages624560https://kliniskestudier.helsenorge.no16.11.2017 21:26:40htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Bruk av computernavigering ved innsetting av kneprotese - Klinisk studie909916.11.2017 21:26:54STS_ListItem_PublishingPages1962730https://kliniskestudier.helsenorge.no16.11.2017 21:26:54htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Bruk av væskebasert cytologi ved hudkreft - kliniske studier784616.11.2017 21:26:46STS_ListItem_PublishingPages2518620https://kliniskestudier.helsenorge.no16.11.2017 21:26:46htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Brystkreft - Behandling med radium-223 diklorid sammen med exemestan/everolimus - Klinisk studie.890816.11.2017 21:26:51STS_ListItem_PublishingPages3507930https://kliniskestudier.helsenorge.no16.11.2017 21:26:51htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Brystkreft - PETREMAC: Persontilpasset behandling954706.11.2017 08:22:42STS_ListItem_PublishingPageshttps://kliniskestudier.helsenorge.no/Sider/Forms/AllItems.aspxhttps://kliniskestudier.helsenorge.no06.11.2017 08:22:42htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Brystkreft - PETREMAC: Persontilpasset behandling988806.11.2017 08:22:42STS_ListItem_PublishingPageshttps://kliniskestudier.helsenorge.no/Sider/Forms/AllItems.aspx49322130https://kliniskestudier.helsenorge.no06.11.2017 08:22:42htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Brystkreft - behandling med atezolizumab724416.11.2017 21:26:43STS_ListItem_PublishingPages602890https://kliniskestudier.helsenorge.no16.11.2017 21:26:43htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Brystkreft og graviditet ved avbrutt hormonbehandling - klinisk studie365016.11.2017 21:26:31STS_ListItem_PublishingPages1549820https://kliniskestudier.helsenorge.no16.11.2017 21:26:31htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Brystkreft, LEE011 i kombinasjon med fulvestrant for behandling av kvinner med bystkreft - Klinisk studie899016.11.2017 21:26:53STS_ListItem_PublishingPages3628690https://kliniskestudier.helsenorge.no16.11.2017 21:26:53htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Brystkreft, Radium-223 diklorid versus placebo med hormonbehandling ved brystkreft - Klinisk studie890416.11.2017 21:26:50STS_ListItem_PublishingPages2427520https://kliniskestudier.helsenorge.no16.11.2017 21:26:50htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Brystkreft, effekt av fulvestrant versus fulvestrant og oral BKM120 - Klinisk studie521416.11.2017 21:26:34STS_ListItem_PublishingPages3966490https://kliniskestudier.helsenorge.no16.11.2017 21:26:34htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Brystkreft, effekt av fysisk aktivitet - Klinisk studie682216.11.2017 21:26:39STS_ListItem_PublishingPages4802390https://kliniskestudier.helsenorge.no16.11.2017 21:26:39htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Brystkreft, preoperativ behandling med Letrozol og Exemestan - Klinisk studie591616.11.2017 21:26:37STS_ListItem_PublishingPages4590230https://kliniskestudier.helsenorge.no16.11.2017 21:26:37htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Brystkreft, seleksjon av terapi hos pasienter - Klinisk studie893716.11.2017 21:26:52STS_ListItem_PublishingPages3137630https://kliniskestudier.helsenorge.no16.11.2017 21:26:52htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Brystkreft: p53 bryst-studien741616.11.2017 21:26:44STS_ListItem_PublishingPages110720https://kliniskestudier.helsenorge.no16.11.2017 21:26:44htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Bukspyttkjertelkreft, effekt av kreftvaksine i kombinasjon med gemcitabin - Klinisk studie888816.11.2017 21:26:50STS_ListItem_PublishingPages4572790https://kliniskestudier.helsenorge.no16.11.2017 21:26:50htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Bukspyttkjertelkreft, kreftceller i blod og benmarg før og under kjemoterapi - Klinisk studie721716.11.2017 21:26:42STS_ListItem_PublishingPages2663610https://kliniskestudier.helsenorge.no16.11.2017 21:26:42htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
CAMS-studien - Klinisk studie907416.11.2017 21:26:54STS_ListItem_PublishingPages2826930https://kliniskestudier.helsenorge.no16.11.2017 21:26:54htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
CAN04-antistoffet mot solide ondartede svulster - kliniske studier768016.11.2017 21:26:44STS_ListItem_PublishingPages486710https://kliniskestudier.helsenorge.no16.11.2017 21:26:44htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Children with birth weight below 2000 grams486416.11.2017 21:26:33STS_ListItem_PublishingPages153960https://kliniskestudier.helsenorge.no16.11.2017 21:26:33htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Cocktail-studien: Hvordan påvirker overvekt og vektreduksjon opptak og nedbrytning av ulike legemidler892516.11.2017 21:26:51STS_ListItem_PublishingPages2613920https://kliniskestudier.helsenorge.no16.11.2017 21:26:51htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Cøliakimekanismene - klinisk studie553216.11.2017 21:26:35STS_ListItem_PublishingPages8311080https://kliniskestudier.helsenorge.no16.11.2017 21:26:35htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Cøliakimekanismene - klinisk studie553316.11.2017 21:26:35STS_ListItem_PublishingPages700930https://kliniskestudier.helsenorge.no16.11.2017 21:26:35htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
DNA-PK inhibitor kombinert med strålebehandling - klinisk studie797116.11.2017 21:26:46STS_ListItem_PublishingPages1106400https://kliniskestudier.helsenorge.no16.11.2017 21:26:46htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Demensskolen - Klinisk studie911316.11.2017 21:26:54STS_ListItem_PublishingPages31231060https://kliniskestudier.helsenorge.no16.11.2017 21:26:54htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Diabetes 2 og risiko for hjerte- karsykdom877216.11.2017 21:26:49STS_ListItem_PublishingPages1694590https://kliniskestudier.helsenorge.no16.11.2017 21:26:49htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Diabetes BI 1467335 sammenlignet med placebo655716.11.2017 21:26:38STS_ListItem_PublishingPages24240https://kliniskestudier.helsenorge.no16.11.2017 21:26:38htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Diabetes type 2 hos barn og unge, Liraglutid i kombinasjon med metformin - Klinisk studie902816.11.2017 21:26:53STS_ListItem_PublishingPages1988620https://kliniskestudier.helsenorge.no16.11.2017 21:26:53htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Effekt av EGF816 og INC280 hos pasienter med ikke-småcellet lungekreft og mutasjon i EGFR712216.11.2017 21:26:42STS_ListItem_PublishingPages2276780https://kliniskestudier.helsenorge.no16.11.2017 21:26:42htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js