Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Vet du at kliniske studier kan gi bedre behandling?

Kliniske studier med mennesker kalles også utprøvende behandling for nye metoder og legemidler. Når du deltar i studier som pasient, får du tett oppfølging. Slik kartlegges effekter og bivirkninger.

Johnér Bildbyrå AB

​Kliniske studier som involverer pasienter har som hovedformål å fremskaffe ny kunnskap om helse og sykdom med den hensikt å teste ut nye eller å forbedre eksisterende behandlingsmetoder. Når du deltar i studier som pasient, får du tett oppfølging. Slik kartlegges effekter og bivirkninger.

Kliniske studier er viktige for å undersøke og teste:

  • Nye medisiner 
  • Nytt medisinsk utstyr. Eksempler kan være hofteproteser og pacemakere
  • Nye medisinske prosedyrer, som operasjonsteknikker, teknikker for strålebehandlings og andre prosedyrer
  • Mestring, livskvalitet eller bivirkninger knyttet til en behandling.
  • Nye, medisinske behandlingsmetoder krever grundig testing og dokumentasjon for å bli godkjent. I testperioden undersøker forskerne effekten av behandlingen, og forsikrer seg om at uønskede virkninger er oppdaget. 

Hvordan testes ny medisin? ​

Nye medisiner testes først på dyr, og deretter på en gruppe pasienter. Noen ganger testes medisin på friske personer. Til slutt testes medisinene i større pasientgrupper. Ofte blir nye behandlingsmetoder sammenlignet med medisiner eller metoder som allerede er godkjent.  Enkelte studier sammenligner behandlingen med medisiner uten virkning, også kalt placebo.

Alle forskningsprosjekter som involverer mennesker, biologisk materiale fra mennesker eller helseopplysninger, må godkjennes av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Alle kliniske studier av legemidler må godkjennes av Statens legemiddelverk (SLV)​. Kliniske studier av medisinsk utstyr meldes til Helsedirektoratet. Statens legemiddelverk og Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk får jevnlige oppdateringer underveis om framgang og alvorlige bivirkninger som oppstår i studier.