Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

NoFRACT- the Norwegian Capture the Fracture Initiative

Effekten av et standardisert intervensjonsprogram for forebygging av neste brudd. Denne multisenterstudien identifiserer personer med osteoporose og tilbyr behandling for å unngå flere brudd. Pasienter som kommer for bruddbehandling inkluderes i studien.

​Norwegian Capture the Fracture Initiative

Inklusjonskriterier

Alle over 50 år med brudd. Unntatt er brudd i fingre, tær, ribbein og hode.

Sted hvor studien gjennomføres

St. Olavs Hospital
Oslo universitetssykehus
Vestre Viken
Haukeland universitetssykehus
Sykehuset i Molde
Universitetssykehuset i Tromsø

Lenker til relevant informasjon

REK nr. 2014/2260/REK sør-øst A

ClinicalTrials.gov:  NCT02536898