Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Flere diagnoser: Utprøvende behandling hos pasienter med transdermale tilgjengelige kreftsvulster

Studien undersøker om det nye doseringsregimet med LTX-315 er trygt, om immunforsvaret kan mobiliseres for å bekjempe kreften, samt undersøke hvordan LTX-315 oppfører seg i kroppen og hvor fort stoffet blir skilt ut.

​Engelsk tittel
A phase I, open‐label, multi‐centre, multi‐dose, doseescalation study of LTX‐315 in patients with transdermally accessible tumours ,(C12-315-03). 

Om studien

Dette er et forskningsprosjekt som innebærer utprøving av legemiddelet LTX-315. LTX-315 er en ny medisin under utprøving som har vist lovende resultater i dyreforsøk. En pilotstudie i mennesker har blitt gjennomført på kreftpasienter. Vi
ønsker nå å undersøke en annen måte å dosere medisinen på, bl.a. med hyppigere injeksjoner i en eller flere svulster.

LTX-315 er et peptid (et lite protein som består av 9 aminosyrer) som binder seg til overflaten av kreftceller og dreper disse cellene ved at cellemembranen brister. I tillegg til den fysiske skaden på kreftcellene ser det ut til at LTX-315 fører til at immunforsvaret reagerer mot kreftcellene, og dermed hjelper kroppen til å bekjempe svulster og beskytte mot nye svulster (tilbakefall). Denne typen behandlingsprinsipp kalles immunterapi. LTX-315 gis som direkte injeksjon i en eller flere svulster som er tilgjengelige gjennom huden. 

Hovedhensikten med studien er å undersøke om LTX-315 doseringsregimet er trygt, om immunforsvaret kan mobiliseres for å bekjempe kreften, samt undersøke hvordan LTX-315 oppfører seg i kroppen og hvor fort stoffet blir skilt ut. Studien består av tre forskjellige deler hvor studiemedisinen LTX-315 testes ut alene eller i kombinasjon med annen immunterapi:

  • Arm B: Monoterapi med LTX-315 i transdermale svulster
  • Arm C: Kombinasjonsterapi med LTX-315 og Ipililumab ved føflekkkreft
  • Arm D: Kombinasjonsterapi med LTX-315 og Pembrolizumab ved trippel negativ brystkreft


Mer informasjon om studien: