Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Kreft CAN04-antistoffet mot solide ondartede svulster

Hensikten med den første del av studien er å undersøke sikkerhet og effekt av CAN04 for å fastslå den høyeste dosen som det er trygt å gi til pasienter. Det vil også bli undersøkt hvordan CAN04 virker og hvor godt og hvor raskt kroppen kan skille ut CAN04 (farmakokinetisk analyse). Blodet blir også testet for å undersøke virkningen av CAN04 og om denne er forbundet med svulstcellenes biologiske egenskaper.

​Studiens fulle tittel
Ikke-småcellet lungekreft (NSCLC), adenokarsinom i pankreas (PDAC), trippel-negativ brystkreft (TNBC), kolorektal kreft (CRC): En doseopptrappingsstudie for å evaluere sikkerheten og toleransen av flere doser med CAN04-antistoffet hos pasienter med solide, ondartede svulster.

Engelsk tittel
An open label, dose escalation followed by dose expansion, safety and tolerability trial of CAN04, a fully humanized monoclonal antibody against IL1RAP, in subjects with solid malignant tumors

Legemidlet CAN04 har ennå ikke blitt godkjent i Europa av de europeiske legemiddelmyndighetene, og benyttes foreløpig ikke utenfor kliniske studier. CAN04 er ikke tidligere gitt til mennesker, men har blitt testet i forsøksdyr.

Antallet pasienter i denne studien avhenger av hvor mange dosenivåer som testes før maksimaldosen fastslås. Det forventes at omtrent 15 pasienter vil bli tatt med på verdensbasis, hvorav 4-6 i Norge.

Etter pasientens samtykke, vil han/hun bli evaluert for å se om vedkommende er egnet for inklusjon i studien (screeningbesøk). Følgende undersøkelser vil bli utført og registrert: Medisinsk historie, fysisk undersøkelse (inkludert høyde og vekt), blodtrykk/puls og temperatur, EKG, blodprøver, urinprøver, vurdering av generell helsetilstand, røntgenundersøkelser; CT og MR, spørreskjema om din helsetilstand.

Hvis pasienten tilfredsstiller kriteriene for å delta i denne studien, kan behandlingen med CAN04 starte.

CAN04 gis én gang i uken (en behandlingssyklus) via en intravenøs infusjon, så lenge kreftsykdommen ikke utvikler seg.

Som for all utprøving av nye legemidler kan det oppstå kjente og hittil ukjente bivirkninger. Pasientene som inkluderes i studien vil derfor følges nøye med tanke på eventuelle bivirkninger.

Lenker til relevant informasjon