Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Kliniske studier

 

 

ALT- GIST imatinib alene eller vekselvis med regorafenib - Klinisk studie791628.06.2017 11:26:04STS_ListItem_PublishingPages23183820https://kliniskestudier.helsenorge.no28.06.2017 11:26:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Adrenalin under hjertestans1011428.06.2017 11:26:04STS_ListItem_PublishingPages16303180https://kliniskestudier.helsenorge.no28.06.2017 11:26:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Akershus hjerteundersøkelse 1950 (ACE 1950) - Klinisk studie725228.06.2017 11:26:04STS_ListItem_PublishingPages2168930https://kliniskestudier.helsenorge.no28.06.2017 11:26:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Akromegali: Markører for sykdomskontroll og komplikasjoner ved akromegali349628.06.2017 11:26:04STS_ListItem_PublishingPages20781050https://kliniskestudier.helsenorge.no28.06.2017 11:26:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Akutt myelogen leukemi (AML) - behandling med ny medisin BGB324 - Klinisk studie903928.06.2017 11:26:04STS_ListItem_PublishingPages41132480https://kliniskestudier.helsenorge.no28.06.2017 11:26:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Akutt myelogen leukemi (AML): Utprøving av legemiddelet idasanutlin920628.06.2017 11:26:04STS_ListItem_PublishingPages2811940https://kliniskestudier.helsenorge.no28.06.2017 11:26:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Antibiotikabehandling av pasienter med korsryggsmerter og Modic forandringer - Klinisk studie888328.06.2017 11:26:04STS_ListItem_PublishingPages50171980https://kliniskestudier.helsenorge.no28.06.2017 11:26:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Atrieflimmer, Internasjonal registrering av pasienter som nylig har fått diagnosen- Klinisk studie707828.06.2017 11:26:04STS_ListItem_PublishingPages2084840https://kliniskestudier.helsenorge.no28.06.2017 11:26:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
BAR-trial - Endringer i biotilgjengelighet og effekt av etanol etter bariatrisk kirurgi772928.06.2017 11:26:04STS_ListItem_PublishingPages988350https://kliniskestudier.helsenorge.no28.06.2017 11:26:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Behandling basert på genforandringer i spredningssvulsten (MetAction) - klinisk studie765228.06.2017 11:26:04STS_ListItem_PublishingPages23581670https://kliniskestudier.helsenorge.no28.06.2017 11:26:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Behandling med Levemir hos gravide diabetikere879228.06.2017 11:26:04STS_ListItem_PublishingPages1249550https://kliniskestudier.helsenorge.no28.06.2017 11:26:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Benmargskreft (myelomatose): 2 mot 4 år med zometa Magnoliastudien816028.06.2017 11:26:04STS_ListItem_PublishingPages4431970https://kliniskestudier.helsenorge.no28.06.2017 11:26:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Blodpropp og graviditet - klinisk studie912528.06.2017 11:26:04STS_ListItem_PublishingPages332320https://kliniskestudier.helsenorge.no28.06.2017 11:26:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Blodsykdom og forebygging av transplantat-mot-vert-sykdom (GVHD) etter stamcelletransplantasjon813028.06.2017 11:26:04STS_ListItem_PublishingPages85850https://kliniskestudier.helsenorge.no28.06.2017 11:26:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Bløtvevssarkom: Injekson av nanopartikler og strålebehandling - klinisk studie823828.06.2017 11:26:04STS_ListItem_PublishingPages12172400https://kliniskestudier.helsenorge.no28.06.2017 11:26:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Brudd i overarmsbenet: Gir platefiksasjon eller protese best resultat? Klinisk studie370828.06.2017 11:26:04STS_ListItem_PublishingPages1330300https://kliniskestudier.helsenorge.no28.06.2017 11:26:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Bruk av computernavigering ved innsetting av kneprotese - Klinisk studie909928.06.2017 11:26:04STS_ListItem_PublishingPages1442180https://kliniskestudier.helsenorge.no28.06.2017 11:26:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Bruk av væskebasert cytologi ved hudkreft - kliniske studier784628.06.2017 11:26:04STS_ListItem_PublishingPages19851560https://kliniskestudier.helsenorge.no28.06.2017 11:26:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Brystkreft - Behandling med radium-223 diklorid sammen med exemestan/everolimus - Klinisk studie.890828.06.2017 11:26:04STS_ListItem_PublishingPages27641740https://kliniskestudier.helsenorge.no28.06.2017 11:26:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Brystkreft - PETREMAC: Persontilpasset behandling954723.05.2016 09:58:03STS_ListItem_PublishingPageshttps://kliniskestudier.helsenorge.no/Sider/Forms/AllItems.aspx35192560https://kliniskestudier.helsenorge.no23.05.2016 09:58:03htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Brystkreft og graviditet ved avbrutt hormonbehandling - klinisk studie365028.06.2017 11:26:04STS_ListItem_PublishingPages7802130https://kliniskestudier.helsenorge.no28.06.2017 11:26:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Brystkreft, LEE011 i kombinasjon med fulvestrant for behandling av kvinner med bystkreft - Klinisk studie899028.06.2017 11:26:04STS_ListItem_PublishingPages30652350https://kliniskestudier.helsenorge.no28.06.2017 11:26:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Brystkreft, Radium-223 diklorid versus placebo med hormonbehandling ved brystkreft - Klinisk studie890428.06.2017 11:26:04STS_ListItem_PublishingPages19981330https://kliniskestudier.helsenorge.no28.06.2017 11:26:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Brystkreft, effekt av fulvestrant versus fulvestrant og oral BKM120 - Klinisk studie521428.06.2017 11:26:04STS_ListItem_PublishingPages34031820https://kliniskestudier.helsenorge.no28.06.2017 11:26:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Brystkreft, effekt av fysisk aktivitet - Klinisk studie682228.06.2017 11:26:04STS_ListItem_PublishingPages40891970https://kliniskestudier.helsenorge.no28.06.2017 11:26:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Brystkreft, preoperativ behandling med Letrozol og Exemestan - Klinisk studie591628.06.2017 11:26:04STS_ListItem_PublishingPages41081370https://kliniskestudier.helsenorge.no28.06.2017 11:26:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Brystkreft, seleksjon av terapi hos pasienter - Klinisk studie893728.06.2017 11:26:04STS_ListItem_PublishingPages24841710https://kliniskestudier.helsenorge.no28.06.2017 11:26:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Bukspyttkjertelkreft, effekt av kreftvaksine i kombinasjon med gemcitabin - Klinisk studie888828.06.2017 11:26:04STS_ListItem_PublishingPages36471960https://kliniskestudier.helsenorge.no28.06.2017 11:26:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Bukspyttkjertelkreft, kreftceller i blod og benmarg før og under kjemoterapi - Klinisk studie721728.06.2017 11:26:04STS_ListItem_PublishingPages20701420https://kliniskestudier.helsenorge.no28.06.2017 11:26:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
CAMS-studien - Klinisk studie907428.06.2017 11:26:04STS_ListItem_PublishingPages2083870https://kliniskestudier.helsenorge.no28.06.2017 11:26:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Cocktail-studien: Hvordan påvirker overvekt og vektreduksjon opptak og nedbrytning av ulike legemidler892528.06.2017 11:26:04STS_ListItem_PublishingPages18381100https://kliniskestudier.helsenorge.no28.06.2017 11:26:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Cøliakimekanismene - klinisk studie553228.06.2017 11:26:04STS_ListItem_PublishingPages1281280https://kliniskestudier.helsenorge.no28.06.2017 11:26:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Cøliakimekanismene - klinisk studie553328.06.2017 11:26:04STS_ListItem_PublishingPages98980https://kliniskestudier.helsenorge.no28.06.2017 11:26:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
DNA-PK inhibitor kombinert med strålebehandling - klinisk studie797128.06.2017 11:26:04STS_ListItem_PublishingPages6581160https://kliniskestudier.helsenorge.no28.06.2017 11:26:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Demensskolen - Klinisk studie911328.06.2017 11:26:04STS_ListItem_PublishingPages22341210https://kliniskestudier.helsenorge.no28.06.2017 11:26:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Diabetes 2 og risiko for hjerte- karsykdom877228.06.2017 11:26:04STS_ListItem_PublishingPages1182480https://kliniskestudier.helsenorge.no28.06.2017 11:26:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Diabetes type 2 hos barn og unge, Liraglutid i kombinasjon med metformin - Klinisk studie902828.06.2017 11:26:04STS_ListItem_PublishingPages1448460https://kliniskestudier.helsenorge.no28.06.2017 11:26:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Effekt av HPV-vaksinen - klinisk studie769428.06.2017 11:26:04STS_ListItem_PublishingPages8591240https://kliniskestudier.helsenorge.no28.06.2017 11:26:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Effekt av fibertilskudd på blodsukker og appetitt ved diabets type 2 - klinisk studie799528.06.2017 11:26:04STS_ListItem_PublishingPages4029810https://kliniskestudier.helsenorge.no28.06.2017 11:26:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Effekt og sikkerhet av MK-8931 ved Alzheimers - Klinisk studie708428.06.2017 11:26:04STS_ListItem_PublishingPages22731250https://kliniskestudier.helsenorge.no28.06.2017 11:26:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Effekten av 5-2-dietten på vekt og hjerte- og karrisiko hos pasienter med fedme - Klinisk studie707528.06.2017 11:26:04STS_ListItem_PublishingPages1538830https://kliniskestudier.helsenorge.no28.06.2017 11:26:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Effekten av høyintensiv trening og arv på energiforbruk, fysisk kapasitet, appetitt og livskvalitet hos pasienter med sykelig overvekt892428.06.2017 11:26:04STS_ListItem_PublishingPages2125910https://kliniskestudier.helsenorge.no28.06.2017 11:26:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Eggstokkreft immunterapi ved platinum resistent eggstokkreft1473428.06.2017 11:26:04STS_ListItem_PublishingPages6211260https://kliniskestudier.helsenorge.no28.06.2017 11:26:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Eggstokkreft: Vedlikeholdsbehandling med studiemedisinen Niraparib - klinisk studie517928.06.2017 11:26:04STS_ListItem_PublishingPages4401600https://kliniskestudier.helsenorge.no28.06.2017 11:26:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Ernæring til barn som får avansert ernæringsbehandling - klinisk studie960228.06.2017 11:26:04STS_ListItem_PublishingPages3961150https://kliniskestudier.helsenorge.no28.06.2017 11:26:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Evaluering av familiebasert omsorg893428.06.2017 11:26:04STS_ListItem_PublishingPages1861640https://kliniskestudier.helsenorge.no28.06.2017 11:26:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Fedme, effekt av fedmekirurgi på blodsukkerkontroll og insulinsekresjon ved sykelig overvekt - Klinisk studie892228.06.2017 11:26:04STS_ListItem_PublishingPages1374580https://kliniskestudier.helsenorge.no28.06.2017 11:26:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Fedmekirurgi: Symptomer og plager etter operasjon - Klinisk studie739328.06.2017 11:26:04STS_ListItem_PublishingPages2245880https://kliniskestudier.helsenorge.no28.06.2017 11:26:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Finerenone til pasienter med diabetes mellitus type 2877928.06.2017 11:26:04STS_ListItem_PublishingPages806420https://kliniskestudier.helsenorge.no28.06.2017 11:26:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Fisk eller nøtter - klinisk studie881728.06.2017 11:26:04STS_ListItem_PublishingPages48291020https://kliniskestudier.helsenorge.no28.06.2017 11:26:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js