Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Kliniske studier

 

 

ALT- GIST imatinib alene eller vekselvis med regorafenib - Klinisk studie791607.12.2017 21:27:30STS_ListItem_PublishingPages45041810https://kliniskestudier.helsenorge.no07.12.2017 21:27:30htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
AVANOVA - klinisk medikamentstudie: Effekt av PARP-hemmeren niraparib og hemmeren av karnydannelse bevacizumab hos kvinner med sene tilbakefall av eggstokkreft727007.12.2017 21:27:24STS_ListItem_PublishingPages5631780https://kliniskestudier.helsenorge.no07.12.2017 21:27:24htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Adrenalin under hjertestans1011407.12.2017 21:27:51STS_ListItem_PublishingPages32401080https://kliniskestudier.helsenorge.no07.12.2017 21:27:51htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Akershus hjerteundersøkelse 1950 (ACE 1950) - Klinisk studie725207.12.2017 21:27:24STS_ListItem_PublishingPages3018690https://kliniskestudier.helsenorge.no07.12.2017 21:27:24htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Akromegali: Markører for sykdomskontroll og komplikasjoner ved akromegali349607.12.2017 21:27:08STS_ListItem_PublishingPages29031020https://kliniskestudier.helsenorge.no07.12.2017 21:27:08htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Akutt myelogen leukemi (AML) - behandling med ny medisin BGB324 - Klinisk studie903907.12.2017 21:27:42STS_ListItem_PublishingPages57151170https://kliniskestudier.helsenorge.no07.12.2017 21:27:42htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Akutt myelogen leukemi (AML): Utprøving av legemiddelet idasanutlin920607.12.2017 21:27:45STS_ListItem_PublishingPages15511030https://kliniskestudier.helsenorge.no07.12.2017 21:27:45htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Antibiotikabehandling av pasienter med korsryggsmerter og Modic forandringer - Klinisk studie888307.12.2017 21:27:36STS_ListItem_PublishingPages75772310https://kliniskestudier.helsenorge.no07.12.2017 21:27:36htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Atrieflimmer, Internasjonal registrering av pasienter som nylig har fått diagnosen- Klinisk studie707807.12.2017 21:27:21STS_ListItem_PublishingPages2799750https://kliniskestudier.helsenorge.no07.12.2017 21:27:21htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
BAR-trial - Endringer i biotilgjengelighet og effekt av etanol etter bariatrisk kirurgi772907.12.2017 21:27:28STS_ListItem_PublishingPages1524790https://kliniskestudier.helsenorge.no07.12.2017 21:27:28htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Behandling basert på genforandringer i spredningssvulsten (MetAction) - klinisk studie765207.12.2017 21:27:27STS_ListItem_PublishingPages3250780https://kliniskestudier.helsenorge.no07.12.2017 21:27:27htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Behandling med Levemir hos gravide diabetikere879207.12.2017 21:27:36STS_ListItem_PublishingPages1791700https://kliniskestudier.helsenorge.no07.12.2017 21:27:36htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Benmargskreft (myelomatose) behandling med carfilzomib - klinisk studie307607.12.2017 21:27:03STS_ListItem_PublishingPages6981000https://kliniskestudier.helsenorge.no07.12.2017 21:27:03htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Benmargskreft (myelomatose): 2 mot 4 år med zometa Magnoliastudien816007.12.2017 21:27:31STS_ListItem_PublishingPages1370630https://kliniskestudier.helsenorge.no07.12.2017 21:27:31htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Benmargskreft (myelomatose): Utprøvnig av nivolumab hos pasienter med tilbakevendende myelomatose - klinisk studie919107.12.2017 21:27:45STS_ListItem_PublishingPages651670https://kliniskestudier.helsenorge.no07.12.2017 21:27:45htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Benmargskreft Pomalidomid og Dexametason med Isatuximab - klinisk studie321007.12.2017 21:27:05STS_ListItem_PublishingPages723790https://kliniskestudier.helsenorge.no07.12.2017 21:27:05htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Blodansamling under hjernehinnen - klinisk studie741007.12.2017 21:27:25STS_ListItem_PublishingPages183310https://kliniskestudier.helsenorge.no07.12.2017 21:27:25htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Blodpropp og graviditet - klinisk studie912507.12.2017 21:27:45STS_ListItem_PublishingPages606260https://kliniskestudier.helsenorge.no07.12.2017 21:27:45htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Blodsykdom og forebygging av transplantat-mot-vert-sykdom (GVHD) etter stamcelletransplantasjon813007.12.2017 21:27:31STS_ListItem_PublishingPages956840https://kliniskestudier.helsenorge.no07.12.2017 21:27:31htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Bløtvevssarkom: Injekson av nanopartikler og strålebehandling - klinisk studie823807.12.2017 21:27:32STS_ListItem_PublishingPages2160430https://kliniskestudier.helsenorge.no07.12.2017 21:27:32htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Brudd i overarmsbenet: Gir platefiksasjon eller protese best resultat? Klinisk studie370807.12.2017 21:27:09STS_ListItem_PublishingPages1690450https://kliniskestudier.helsenorge.no07.12.2017 21:27:09htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Bruk av PET/MR i diagnostikk av CNS lymfom702107.12.2017 21:27:21STS_ListItem_PublishingPages767870https://kliniskestudier.helsenorge.no07.12.2017 21:27:21htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Bruk av computernavigering ved innsetting av kneprotese - Klinisk studie909907.12.2017 21:27:44STS_ListItem_PublishingPages2098860https://kliniskestudier.helsenorge.no07.12.2017 21:27:44htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Bruk av væskebasert cytologi ved hudkreft - kliniske studier784607.12.2017 21:27:29STS_ListItem_PublishingPages2615500https://kliniskestudier.helsenorge.no07.12.2017 21:27:29htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Brystkreft - Behandling med radium-223 diklorid sammen med exemestan/everolimus - Klinisk studie.890807.12.2017 21:27:38STS_ListItem_PublishingPages3631610https://kliniskestudier.helsenorge.no07.12.2017 21:27:38htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Brystkreft - PETREMAC: Persontilpasset behandling954706.11.2017 08:22:42STS_ListItem_PublishingPageshttps://kliniskestudier.helsenorge.no/Sider/Forms/AllItems.aspxhttps://kliniskestudier.helsenorge.no06.11.2017 08:22:42htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Brystkreft - PETREMAC: Persontilpasset behandling988806.11.2017 08:22:42STS_ListItem_PublishingPageshttps://kliniskestudier.helsenorge.no/Sider/Forms/AllItems.aspx53242340https://kliniskestudier.helsenorge.no06.11.2017 08:22:42htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Brystkreft - behandling med atezolizumab724407.12.2017 21:27:24STS_ListItem_PublishingPages762920https://kliniskestudier.helsenorge.no07.12.2017 21:27:24htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Brystkreft og graviditet ved avbrutt hormonbehandling - klinisk studie365007.12.2017 21:27:08STS_ListItem_PublishingPages1628480https://kliniskestudier.helsenorge.no07.12.2017 21:27:08htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Brystkreft, LEE011 i kombinasjon med fulvestrant for behandling av kvinner med bystkreft - Klinisk studie899007.12.2017 21:27:42STS_ListItem_PublishingPages3696260https://kliniskestudier.helsenorge.no07.12.2017 21:27:42htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Brystkreft, Radium-223 diklorid versus placebo med hormonbehandling ved brystkreft - Klinisk studie890407.12.2017 21:27:38STS_ListItem_PublishingPages2530510https://kliniskestudier.helsenorge.no07.12.2017 21:27:38htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Brystkreft, effekt av fulvestrant versus fulvestrant og oral BKM120 - Klinisk studie521407.12.2017 21:27:14STS_ListItem_PublishingPages4050520https://kliniskestudier.helsenorge.no07.12.2017 21:27:14htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Brystkreft, effekt av fysisk aktivitet - Klinisk studie682207.12.2017 21:27:18STS_ListItem_PublishingPages4877360https://kliniskestudier.helsenorge.no07.12.2017 21:27:18htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Brystkreft, preoperativ behandling med Letrozol og Exemestan - Klinisk studie591607.12.2017 21:27:15STS_ListItem_PublishingPages4680520https://kliniskestudier.helsenorge.no07.12.2017 21:27:15htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Brystkreft, seleksjon av terapi hos pasienter - Klinisk studie893707.12.2017 21:27:39STS_ListItem_PublishingPages3238600https://kliniskestudier.helsenorge.no07.12.2017 21:27:39htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Brystkreft: p53 bryst-studien741607.12.2017 21:27:26STS_ListItem_PublishingPages204500https://kliniskestudier.helsenorge.no07.12.2017 21:27:26htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Bukspyttkjertelkreft, effekt av kreftvaksine i kombinasjon med gemcitabin - Klinisk studie888807.12.2017 21:27:36STS_ListItem_PublishingPages4720750https://kliniskestudier.helsenorge.no07.12.2017 21:27:36htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Bukspyttkjertelkreft, kreftceller i blod og benmarg før og under kjemoterapi - Klinisk studie721707.12.2017 21:27:24STS_ListItem_PublishingPages2775440https://kliniskestudier.helsenorge.no07.12.2017 21:27:24htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
CAMS-studien - Klinisk studie907407.12.2017 21:27:44STS_ListItem_PublishingPages30281200https://kliniskestudier.helsenorge.no07.12.2017 21:27:44htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
CAN04-antistoffet mot solide ondartede svulster - kliniske studier768007.12.2017 21:27:27STS_ListItem_PublishingPages619690https://kliniskestudier.helsenorge.no07.12.2017 21:27:27htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Children with birth weight below 2000 grams486407.12.2017 21:27:12STS_ListItem_PublishingPages3221020https://kliniskestudier.helsenorge.no07.12.2017 21:27:12htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Cocktail-studien: Hvordan påvirker overvekt og vektreduksjon opptak og nedbrytning av ulike legemidler892507.12.2017 21:27:39STS_ListItem_PublishingPages28591470https://kliniskestudier.helsenorge.no07.12.2017 21:27:39htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Cøliakimekanismene - klinisk studie553207.12.2017 21:27:14STS_ListItem_PublishingPages10271300https://kliniskestudier.helsenorge.no07.12.2017 21:27:14htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Cøliakimekanismene - klinisk studie553307.12.2017 21:27:14STS_ListItem_PublishingPages858940https://kliniskestudier.helsenorge.no07.12.2017 21:27:14htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
DNA-PK inhibitor kombinert med strålebehandling - klinisk studie797107.12.2017 21:27:30STS_ListItem_PublishingPages1188370https://kliniskestudier.helsenorge.no07.12.2017 21:27:30htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Demensskolen - Klinisk studie911307.12.2017 21:27:44STS_ListItem_PublishingPages33671580https://kliniskestudier.helsenorge.no07.12.2017 21:27:44htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Diabetes 2 og risiko for hjerte- karsykdom877207.12.2017 21:27:36STS_ListItem_PublishingPages1813680https://kliniskestudier.helsenorge.no07.12.2017 21:27:36htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Diabetes BI 1467335 sammenlignet med placebo655707.12.2017 21:27:18STS_ListItem_PublishingPages48130https://kliniskestudier.helsenorge.no07.12.2017 21:27:18htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Diabetes type 2 hos barn og unge, Liraglutid i kombinasjon med metformin - Klinisk studie902807.12.2017 21:27:42STS_ListItem_PublishingPages2113670https://kliniskestudier.helsenorge.no07.12.2017 21:27:42htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Effekt av EGF816 og INC280 hos pasienter med ikke-småcellet lungekreft og mutasjon i EGFR712207.12.2017 21:27:24STS_ListItem_PublishingPages2386630https://kliniskestudier.helsenorge.no07.12.2017 21:27:24htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js