Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Kliniske studier

 

 

ALT- GIST imatinib alene eller vekselvis med regorafenib - Klinisk studie791617.08.2017 20:25:42STS_ListItem_PublishingPages27671800https://kliniskestudier.helsenorge.no17.08.2017 20:25:42htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Adrenalin under hjertestans1011417.08.2017 20:25:42STS_ListItem_PublishingPages19931390https://kliniskestudier.helsenorge.no17.08.2017 20:25:42htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Akershus hjerteundersøkelse 1950 (ACE 1950) - Klinisk studie725217.08.2017 20:25:42STS_ListItem_PublishingPages2370790https://kliniskestudier.helsenorge.no17.08.2017 20:25:42htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Akromegali: Markører for sykdomskontroll og komplikasjoner ved akromegali349617.08.2017 20:25:42STS_ListItem_PublishingPages2251750https://kliniskestudier.helsenorge.no17.08.2017 20:25:42htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Akutt myelogen leukemi (AML) - behandling med ny medisin BGB324 - Klinisk studie903917.08.2017 20:25:42STS_ListItem_PublishingPages44491270https://kliniskestudier.helsenorge.no17.08.2017 20:25:42htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Akutt myelogen leukemi (AML): Utprøving av legemiddelet idasanutlin920617.08.2017 20:25:42STS_ListItem_PublishingPages5881200https://kliniskestudier.helsenorge.no17.08.2017 20:25:42htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Antibiotikabehandling av pasienter med korsryggsmerter og Modic forandringer - Klinisk studie888317.08.2017 20:25:42STS_ListItem_PublishingPages55952010https://kliniskestudier.helsenorge.no17.08.2017 20:25:42htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Atrieflimmer, Internasjonal registrering av pasienter som nylig har fått diagnosen- Klinisk studie707817.08.2017 20:25:42STS_ListItem_PublishingPages2245710https://kliniskestudier.helsenorge.no17.08.2017 20:25:42htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
BAR-trial - Endringer i biotilgjengelighet og effekt av etanol etter bariatrisk kirurgi772917.08.2017 20:25:42STS_ListItem_PublishingPages1101470https://kliniskestudier.helsenorge.no17.08.2017 20:25:42htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Behandling basert på genforandringer i spredningssvulsten (MetAction) - klinisk studie765217.08.2017 20:25:42STS_ListItem_PublishingPages2565970https://kliniskestudier.helsenorge.no17.08.2017 20:25:42htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Behandling med Levemir hos gravide diabetikere879217.08.2017 20:25:42STS_ListItem_PublishingPages1335520https://kliniskestudier.helsenorge.no17.08.2017 20:25:42htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Benmargskreft (myelomatose): 2 mot 4 år med zometa Magnoliastudien816017.08.2017 20:25:42STS_ListItem_PublishingPages6861030https://kliniskestudier.helsenorge.no17.08.2017 20:25:42htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Blodpropp og graviditet - klinisk studie912517.08.2017 20:25:42STS_ListItem_PublishingPages419370https://kliniskestudier.helsenorge.no17.08.2017 20:25:42htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Blodsykdom og forebygging av transplantat-mot-vert-sykdom (GVHD) etter stamcelletransplantasjon813017.08.2017 20:25:42STS_ListItem_PublishingPages283720https://kliniskestudier.helsenorge.no17.08.2017 20:25:42htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Bløtvevssarkom: Injekson av nanopartikler og strålebehandling - klinisk studie823817.08.2017 20:25:42STS_ListItem_PublishingPages14731220https://kliniskestudier.helsenorge.no17.08.2017 20:25:42htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Brudd i overarmsbenet: Gir platefiksasjon eller protese best resultat? Klinisk studie370817.08.2017 20:25:42STS_ListItem_PublishingPages1398310https://kliniskestudier.helsenorge.no17.08.2017 20:25:42htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Bruk av PET/MR i diagnostikk av CNS lymfom702117.08.2017 20:25:42STS_ListItem_PublishingPages127810https://kliniskestudier.helsenorge.no17.08.2017 20:25:42htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Bruk av computernavigering ved innsetting av kneprotese - Klinisk studie909917.08.2017 20:25:42STS_ListItem_PublishingPages1544510https://kliniskestudier.helsenorge.no17.08.2017 20:25:42htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Bruk av væskebasert cytologi ved hudkreft - kliniske studier784617.08.2017 20:25:42STS_ListItem_PublishingPages2128720https://kliniskestudier.helsenorge.no17.08.2017 20:25:42htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Brystkreft - Behandling med radium-223 diklorid sammen med exemestan/everolimus - Klinisk studie.890817.08.2017 20:25:42STS_ListItem_PublishingPages29871070https://kliniskestudier.helsenorge.no17.08.2017 20:25:42htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Brystkreft - PETREMAC: Persontilpasset behandling954723.05.2016 09:58:03STS_ListItem_PublishingPageshttps://kliniskestudier.helsenorge.no/Sider/Forms/AllItems.aspx39581310https://kliniskestudier.helsenorge.no23.05.2016 09:58:03htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Brystkreft - behandling med atezolizumab724417.08.2017 20:25:42STS_ListItem_PublishingPages45210https://kliniskestudier.helsenorge.no17.08.2017 20:25:42htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Brystkreft og graviditet ved avbrutt hormonbehandling - klinisk studie365017.08.2017 20:25:42STS_ListItem_PublishingPages10141150https://kliniskestudier.helsenorge.no17.08.2017 20:25:42htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Brystkreft, LEE011 i kombinasjon med fulvestrant for behandling av kvinner med bystkreft - Klinisk studie899017.08.2017 20:25:42STS_ListItem_PublishingPages3258920https://kliniskestudier.helsenorge.no17.08.2017 20:25:42htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Brystkreft, Radium-223 diklorid versus placebo med hormonbehandling ved brystkreft - Klinisk studie890417.08.2017 20:25:42STS_ListItem_PublishingPages2136420https://kliniskestudier.helsenorge.no17.08.2017 20:25:42htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Brystkreft, effekt av fulvestrant versus fulvestrant og oral BKM120 - Klinisk studie521417.08.2017 20:25:42STS_ListItem_PublishingPages3577830https://kliniskestudier.helsenorge.no17.08.2017 20:25:42htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Brystkreft, effekt av fysisk aktivitet - Klinisk studie682217.08.2017 20:25:42STS_ListItem_PublishingPages4328880https://kliniskestudier.helsenorge.no17.08.2017 20:25:42htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Brystkreft, preoperativ behandling med Letrozol og Exemestan - Klinisk studie591617.08.2017 20:25:42STS_ListItem_PublishingPages4245620https://kliniskestudier.helsenorge.no17.08.2017 20:25:42htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Brystkreft, seleksjon av terapi hos pasienter - Klinisk studie893717.08.2017 20:25:42STS_ListItem_PublishingPages2670710https://kliniskestudier.helsenorge.no17.08.2017 20:25:42htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Bukspyttkjertelkreft, effekt av kreftvaksine i kombinasjon med gemcitabin - Klinisk studie888817.08.2017 20:25:42STS_ListItem_PublishingPages39701210https://kliniskestudier.helsenorge.no17.08.2017 20:25:42htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Bukspyttkjertelkreft, kreftceller i blod og benmarg før og under kjemoterapi - Klinisk studie721717.08.2017 20:25:42STS_ListItem_PublishingPages2217750https://kliniskestudier.helsenorge.no17.08.2017 20:25:42htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
CAMS-studien - Klinisk studie907417.08.2017 20:25:42STS_ListItem_PublishingPages2233810https://kliniskestudier.helsenorge.no17.08.2017 20:25:42htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Cocktail-studien: Hvordan påvirker overvekt og vektreduksjon opptak og nedbrytning av ulike legemidler892517.08.2017 20:25:42STS_ListItem_PublishingPages2010800https://kliniskestudier.helsenorge.no17.08.2017 20:25:42htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Cøliakimekanismene - klinisk studie553217.08.2017 20:25:42STS_ListItem_PublishingPages307600https://kliniskestudier.helsenorge.no17.08.2017 20:25:42htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Cøliakimekanismene - klinisk studie553317.08.2017 20:25:42STS_ListItem_PublishingPages212550https://kliniskestudier.helsenorge.no17.08.2017 20:25:42htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
DNA-PK inhibitor kombinert med strålebehandling - klinisk studie797117.08.2017 20:25:42STS_ListItem_PublishingPages763440https://kliniskestudier.helsenorge.no17.08.2017 20:25:42htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Demensskolen - Klinisk studie911317.08.2017 20:25:42STS_ListItem_PublishingPages24321000https://kliniskestudier.helsenorge.no17.08.2017 20:25:42htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Diabetes 2 og risiko for hjerte- karsykdom877217.08.2017 20:25:42STS_ListItem_PublishingPages1268550https://kliniskestudier.helsenorge.no17.08.2017 20:25:42htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Diabetes type 2 hos barn og unge, Liraglutid i kombinasjon med metformin - Klinisk studie902817.08.2017 20:25:42STS_ListItem_PublishingPages1541550https://kliniskestudier.helsenorge.no17.08.2017 20:25:42htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Effekt av EGF816 og INC280 hos pasienter med ikke-småcellet lungekreft og mutasjon i EGFR712217.08.2017 20:25:42STS_ListItem_PublishingPages7813860https://kliniskestudier.helsenorge.no17.08.2017 20:25:42htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Effekt av HPV-vaksinen - klinisk studie769417.08.2017 20:25:42STS_ListItem_PublishingPages976530https://kliniskestudier.helsenorge.no17.08.2017 20:25:42htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Effekt av fibertilskudd på blodsukker og appetitt ved diabets type 2 - klinisk studie799517.08.2017 20:25:42STS_ListItem_PublishingPages43032230https://kliniskestudier.helsenorge.no17.08.2017 20:25:42htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Effekt og sikkerhet av MK-8931 ved Alzheimers - Klinisk studie708417.08.2017 20:25:42STS_ListItem_PublishingPages2439740https://kliniskestudier.helsenorge.no17.08.2017 20:25:42htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Effekten av 5-2-dietten på vekt og hjerte- og karrisiko hos pasienter med fedme - Klinisk studie707517.08.2017 20:25:42STS_ListItem_PublishingPages1716740https://kliniskestudier.helsenorge.no17.08.2017 20:25:42htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Effekten av høyintensiv trening og arv på energiforbruk, fysisk kapasitet, appetitt og livskvalitet hos pasienter med sykelig overvekt892417.08.2017 20:25:42STS_ListItem_PublishingPages2245540https://kliniskestudier.helsenorge.no17.08.2017 20:25:42htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Effekten av tre ulike prinsipper for bakre stabilisering av kneprotese på symptomer, funksjon og kinematikk; en prospektiv, randomisert klinisk studie584917.08.2017 20:25:42STS_ListItem_PublishingPages91490https://kliniskestudier.helsenorge.no17.08.2017 20:25:42htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Eggstokkreft immunterapi ved platinum resistent eggstokkreft1473417.08.2017 20:25:42STS_ListItem_PublishingPages743610https://kliniskestudier.helsenorge.no17.08.2017 20:25:42htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Eggstokkreft: Vedlikeholdsbehandling med studiemedisinen Niraparib - klinisk studie517917.08.2017 20:25:42STS_ListItem_PublishingPages656800https://kliniskestudier.helsenorge.no17.08.2017 20:25:42htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Epilepsi hos barn og diettbehandling - klinisk studie721517.08.2017 20:25:42STS_ListItem_PublishingPages1681060https://kliniskestudier.helsenorge.no17.08.2017 20:25:42htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Ernæring til barn som får avansert ernæringsbehandling - klinisk studie960217.08.2017 20:25:42STS_ListItem_PublishingPages514500https://kliniskestudier.helsenorge.no17.08.2017 20:25:42htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js