Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Kliniske studier

 

 

ALT- GIST imatinib alene eller vekselvis med regorafenib - Klinisk studie791615.02.2018 21:27:11STS_ListItem_PublishingPages52621650https://kliniskestudier.helsenorge.no15.02.2018 21:27:11htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
AVANOVA - klinisk medikamentstudie: Effekt av PARP-hemmeren niraparib og hemmeren av karnydannelse bevacizumab hos kvinner med sene tilbakefall av eggstokkreft727015.02.2018 21:27:06STS_ListItem_PublishingPages13721630https://kliniskestudier.helsenorge.no15.02.2018 21:27:06htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Adrenalin under hjertestans1011415.02.2018 21:27:27STS_ListItem_PublishingPages36981000https://kliniskestudier.helsenorge.no15.02.2018 21:27:27htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Akershus hjerteundersøkelse 1950 (ACE 1950) - Klinisk studie725215.02.2018 21:27:06STS_ListItem_PublishingPages34091180https://kliniskestudier.helsenorge.no15.02.2018 21:27:06htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Akromegali: Markører for sykdomskontroll og komplikasjoner ved akromegali349615.02.2018 21:26:51STS_ListItem_PublishingPages33491030https://kliniskestudier.helsenorge.no15.02.2018 21:26:51htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Akutt myelogen leukemi (AML) - behandling med ny medisin BGB324 - Klinisk studie903915.02.2018 21:27:19STS_ListItem_PublishingPages64221410https://kliniskestudier.helsenorge.no15.02.2018 21:27:19htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Akutt myelogen leukemi (AML): Utprøving av legemiddelet idasanutlin920615.02.2018 21:27:22STS_ListItem_PublishingPages1989820https://kliniskestudier.helsenorge.no15.02.2018 21:27:22htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Antibiotikabehandling av pasienter med korsryggsmerter og Modic forandringer - Klinisk studie888315.02.2018 21:27:15STS_ListItem_PublishingPages90013230https://kliniskestudier.helsenorge.no15.02.2018 21:27:15htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Atrieflimmer, Internasjonal registrering av pasienter som nylig har fått diagnosen- Klinisk studie707815.02.2018 21:27:04STS_ListItem_PublishingPages3142810https://kliniskestudier.helsenorge.no15.02.2018 21:27:04htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
BAR-trial - Endringer i biotilgjengelighet og effekt av etanol etter bariatrisk kirurgi772915.02.2018 21:27:10STS_ListItem_PublishingPages1918820https://kliniskestudier.helsenorge.no15.02.2018 21:27:10htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Behandling basert på genforandringer i spredningssvulsten (MetAction) - klinisk studie765215.02.2018 21:27:09STS_ListItem_PublishingPages3603770https://kliniskestudier.helsenorge.no15.02.2018 21:27:09htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Behandling med Levemir hos gravide diabetikere879215.02.2018 21:27:15STS_ListItem_PublishingPages2062420https://kliniskestudier.helsenorge.no15.02.2018 21:27:15htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Benmargskreft (myelomatose) behandling med carfilzomib - klinisk studie307615.02.2018 21:26:44STS_ListItem_PublishingPages11101200https://kliniskestudier.helsenorge.no15.02.2018 21:26:44htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Benmargskreft (myelomatose): 2 mot 4 år med zometa Magnoliastudien816015.02.2018 21:27:13STS_ListItem_PublishingPages1724910https://kliniskestudier.helsenorge.no15.02.2018 21:27:13htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Benmargskreft (myelomatose): Utprøvnig av nivolumab hos pasienter med tilbakevendende myelomatose - klinisk studie919115.02.2018 21:27:22STS_ListItem_PublishingPages9861000https://kliniskestudier.helsenorge.no15.02.2018 21:27:22htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Benmargskreft Pomalidomid og Dexametason med Isatuximab - klinisk studie321015.02.2018 21:26:51STS_ListItem_PublishingPages11311000https://kliniskestudier.helsenorge.no15.02.2018 21:26:51htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Blodansamling under hjernehinnen - klinisk studie741015.02.2018 21:27:07STS_ListItem_PublishingPages386290https://kliniskestudier.helsenorge.no15.02.2018 21:27:07htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Blodpropp og graviditet - klinisk studie912515.02.2018 21:27:22STS_ListItem_PublishingPages731300https://kliniskestudier.helsenorge.no15.02.2018 21:27:22htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Blodsykdom og forebygging av transplantat-mot-vert-sykdom (GVHD) etter stamcelletransplantasjon813015.02.2018 21:27:12STS_ListItem_PublishingPages14961220https://kliniskestudier.helsenorge.no15.02.2018 21:27:12htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Bløtvevssarkom: Injekson av nanopartikler og strålebehandling - klinisk studie823815.02.2018 21:27:13STS_ListItem_PublishingPages2489560https://kliniskestudier.helsenorge.no15.02.2018 21:27:13htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Brudd i overarmsbenet: Gir platefiksasjon eller protese best resultat? Klinisk studie370815.02.2018 21:26:52STS_ListItem_PublishingPages1890230https://kliniskestudier.helsenorge.no15.02.2018 21:26:52htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Bruk av PET/MR i diagnostikk av CNS lymfom702115.02.2018 21:27:03STS_ListItem_PublishingPages1154820https://kliniskestudier.helsenorge.no15.02.2018 21:27:03htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Bruk av computernavigering ved innsetting av kneprotese - Klinisk studie909915.02.2018 21:27:21STS_ListItem_PublishingPages2444700https://kliniskestudier.helsenorge.no15.02.2018 21:27:21htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Bruk av væskebasert cytologi ved hudkreft - kliniske studier784615.02.2018 21:27:10STS_ListItem_PublishingPages2905510https://kliniskestudier.helsenorge.no15.02.2018 21:27:10htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Brystkreft - Behandling med radium-223 diklorid sammen med exemestan/everolimus - Klinisk studie.890815.02.2018 21:27:16STS_ListItem_PublishingPages3963700https://kliniskestudier.helsenorge.no15.02.2018 21:27:16htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Brystkreft - PETREMAC: Persontilpasset behandling954706.11.2017 08:22:42STS_ListItem_PublishingPageshttps://kliniskestudier.helsenorge.no/Sider/Forms/AllItems.aspxhttps://kliniskestudier.helsenorge.no06.11.2017 08:22:42htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Brystkreft - PETREMAC: Persontilpasset behandling988806.11.2017 08:22:42STS_ListItem_PublishingPageshttps://kliniskestudier.helsenorge.no/Sider/Forms/AllItems.aspx64293280https://kliniskestudier.helsenorge.no06.11.2017 08:22:42htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Brystkreft - behandling med atezolizumab724415.02.2018 21:27:05STS_ListItem_PublishingPages1075770https://kliniskestudier.helsenorge.no15.02.2018 21:27:05htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Brystkreft og graviditet ved avbrutt hormonbehandling - klinisk studie365015.02.2018 21:26:51STS_ListItem_PublishingPages1990820https://kliniskestudier.helsenorge.no15.02.2018 21:26:51htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Brystkreft, LEE011 i kombinasjon med fulvestrant for behandling av kvinner med bystkreft - Klinisk studie899015.02.2018 21:27:18STS_ListItem_PublishingPages3918450https://kliniskestudier.helsenorge.no15.02.2018 21:27:18htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Brystkreft, Radium-223 diklorid versus placebo med hormonbehandling ved brystkreft - Klinisk studie890415.02.2018 21:27:16STS_ListItem_PublishingPages2711450https://kliniskestudier.helsenorge.no15.02.2018 21:27:16htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Brystkreft, effekt av fulvestrant versus fulvestrant og oral BKM120 - Klinisk studie521415.02.2018 21:26:56STS_ListItem_PublishingPages4270420https://kliniskestudier.helsenorge.no15.02.2018 21:26:56htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Brystkreft, effekt av fysisk aktivitet - Klinisk studie682215.02.2018 21:27:01STS_ListItem_PublishingPages5129530https://kliniskestudier.helsenorge.no15.02.2018 21:27:01htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Brystkreft, preoperativ behandling med Letrozol og Exemestan - Klinisk studie591615.02.2018 21:26:58STS_ListItem_PublishingPages4881290https://kliniskestudier.helsenorge.no15.02.2018 21:26:58htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Brystkreft, seleksjon av terapi hos pasienter - Klinisk studie893715.02.2018 21:27:17STS_ListItem_PublishingPages3482620https://kliniskestudier.helsenorge.no15.02.2018 21:27:17htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Brystkreft: p53 bryst-studien741615.02.2018 21:27:07STS_ListItem_PublishingPages579840https://kliniskestudier.helsenorge.no15.02.2018 21:27:07htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Bukspyttkjertelkreft, effekt av kreftvaksine i kombinasjon med gemcitabin - Klinisk studie888815.02.2018 21:27:15STS_ListItem_PublishingPages5123950https://kliniskestudier.helsenorge.no15.02.2018 21:27:15htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Bukspyttkjertelkreft, kreftceller i blod og benmarg før og under kjemoterapi - Klinisk studie721715.02.2018 21:27:05STS_ListItem_PublishingPages2969530https://kliniskestudier.helsenorge.no15.02.2018 21:27:05htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
CAMS-studien - Klinisk studie907415.02.2018 21:27:21STS_ListItem_PublishingPages35571050https://kliniskestudier.helsenorge.no15.02.2018 21:27:21htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
CAN04-antistoffet mot solide ondartede svulster - kliniske studier768015.02.2018 21:27:10STS_ListItem_PublishingPages9691280https://kliniskestudier.helsenorge.no15.02.2018 21:27:10htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Children with birth weight below 2000 grams486415.02.2018 21:26:55STS_ListItem_PublishingPages760800https://kliniskestudier.helsenorge.no15.02.2018 21:26:55htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Cocktail-studien: Hvordan påvirker overvekt og vektreduksjon opptak og nedbrytning av ulike legemidler892515.02.2018 21:27:16STS_ListItem_PublishingPages34661310https://kliniskestudier.helsenorge.no15.02.2018 21:27:16htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Cøliakimekanismene - klinisk studie553215.02.2018 21:26:56STS_ListItem_PublishingPages1460800https://kliniskestudier.helsenorge.no15.02.2018 21:26:56htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Cøliakimekanismene - klinisk studie553315.02.2018 21:26:56STS_ListItem_PublishingPages1246690https://kliniskestudier.helsenorge.no15.02.2018 21:26:56htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
DNA-PK inhibitor kombinert med strålebehandling - klinisk studie797115.02.2018 21:27:11STS_ListItem_PublishingPages1415470https://kliniskestudier.helsenorge.no15.02.2018 21:27:11htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Demensskolen - Klinisk studie911315.02.2018 21:27:21STS_ListItem_PublishingPages39851370https://kliniskestudier.helsenorge.no15.02.2018 21:27:21htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Diabetes 2 og risiko for hjerte- karsykdom877215.02.2018 21:27:15STS_ListItem_PublishingPages2172520https://kliniskestudier.helsenorge.no15.02.2018 21:27:15htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Diabetes BI 1467335 sammenlignet med placebo655715.02.2018 21:27:00STS_ListItem_PublishingPages151180https://kliniskestudier.helsenorge.no15.02.2018 21:27:00htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Diabetes type 2 hos barn og unge, Liraglutid i kombinasjon med metformin - Klinisk studie902815.02.2018 21:27:19STS_ListItem_PublishingPages2470680https://kliniskestudier.helsenorge.no15.02.2018 21:27:19htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Effekt av EGF816 og INC280 hos pasienter med ikke-småcellet lungekreft og mutasjon i EGFR712215.02.2018 21:27:05STS_ListItem_PublishingPages2688690https://kliniskestudier.helsenorge.no15.02.2018 21:27:05htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js