Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Akutt myelogen leukemi (AML): Behandling med ny medisin BGB324

Denne forskningsstudien retter seg mot pasienter med akutt myolegen leukemi (AML). Studien skal gi oss svar på om den nye medisinen BGB324 tåles hos pasienter med leukemi og bestemme hva som er maksimal dose uten å gi uakseptable bivirkninger.

Studiens tittel

En fase I mutlisenter, åpen, studie av BGB324 som enkeltbehandling og i kombinasjon med cytarabin hos pasienter med akutt myelogen leukemi.

Engelsk originaltittel

A Phase I multicenter open-label study of BGB324 as a single agent and in combination with cytarabine in patients with acute myeloid leukemia.

Informasjon om studien på ClinicalTrials.gov

Informasjon om studien på REK

Bakgrunn og hensikt

​Akutt myelogen leukemi (AML)  er sykdom som utspringer fra umodne beinmargsceller. Beinmargsceller skal normalt bli til modne lymfocytter, blodplater, røde blodceller og hvite blodceller. AML går utover den normale produksjonen av blodceller. Symptomer ved AML knyttes til slik cellesvikt. Denne forskningsstudien retter seg mot pasienter med AML som har fått tilbakefall av tidligere behandling, samt tidligere ubehandlede eldre pasienter over 65 år som ikke er kandidater til standardbehandling. Studien skal gi svar på hva som er beste dosering av tablettbehandling med BGB324, kartlegge eventuelle bivirkninger og se etter effekt på sykdommen.

Kriterier for deltagelse

​​​Deltagere må være over 18 år og ha AML for å kunne delta i studien

Hva innebærer studien?

​Studielegemidlet BGB324 er en tablett som skal tas hver dag sammen med mat. Du må møte jevnlig til besøk på sykehuset gjennom behandlingssyklusene. Det vil bli tatt blod- og urinprøver, EKG (måling av hjertets aktivitet), blodtrykk- og pulsmålinger, hårsekkprøver og beinmagsprøver.

Mulige fordeler og ulemper

​I likhet med alle forskningsstudier, er ikke behandling med et forskningslegemiddel som BGB324 uten risiko for bivirkninger – noen er allerede kjent, men det kan også forekomme bivirkninger som for tiden er ukjent. For øyeblikket er det ikke kjent om BGB324-dosen som gis vil ha en gunstig effekt på sykdommen.

Dekning av utgifter

​Du får ingen betaling for å delta i studien, men du kan få refundert parkering og reiseutgifter i forbindelse med studiebesøk.

Sted hvor studien gjennomføres

​​Haukeland universitetssykehus