Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Akershus hjerteundersøkelse 1950 (ACE 1950)

En befolkningsstudie med tanke på forekomst av atrieflimmer og andre hjerte-/karsykdommer blant innbyggere i Akershus fylke født 1950.

​​I tillegg vil forekomst av nær beslektede tilstander som diabetes (sukkersyke), lungesykdom, nyresykdom og andre risikofaktorer for hjerte-/karsykdom bli undersøkt. Vi vil videre undersøke om spesielle hjerteundersøkelser eller blodprøver kan forutsi hvem som senere utvikler disse tilstander. Deltagerne vil bli fulgt opp til 2050.

Studiens navn

Akershus hjerteundersøkelse 1950 (ACE 1950)
Tidligere tittel (og tittel i REK-database): Atrieflimmer i Akershus (AFIA)

Informasjon om studien på REK: 2011/1475
Informasjon om studien på ClinicalTrials.gov

Inklusjonskrinerier - Hvem kan delta?

Personer født i 1950 (begge kjønn), og folkeregistrert i Akershus fylke (pr. november 2011, ved studiens oppstart)

Eksklusjonskriterier - Hvem kan ikke delta?

​Ingen : spesifikke, men personer med manglende samtykkekompentanse vil bli ekskludert. Enkelte av studiens tester (kognitive tester) vil ikke bli utført ved manglende norskkunnskaper

Om studien

​ACE 1950 er en omfattende populasjonsbasert studie hvor deltakerne vil bli fulgt opp over lang tid. Hovedmålet med studien er å bidra til ny kunnskap om utvikling av hjerte- og karsykdom, med særlig fokus på sammenhengen mellom sykdommer som rammer hjerte og hjerne. Befolkningen i vår del av verden aldres raskt. Dette fører til at flere vil leve lenger med hjerte- og karsykdom, og sykdommene som står i fokus for denne studien – atrieflimmer, hjertesvikt, hjerneslag og demens – forventes å ramme stadig flere.

Den overordnede hensikten med studien er å kunne bidra til å identifisere prediktorer for utvikling av hjerte- og karsykdom (f.eks. en hjerteundersøkelse eller en blodprøve som kan bidra til å forutsi hvem som senere vil utvikle en av flere tilstander). Målet med dette er å kunne bidra til å forebygge sykdommer som rammer store deler av befolkningen. I tillegg vil studien kartlegge sykdomsbyrden (forekomst av sykdommer og risikofaktorer) blant 65-åringer i dag.

Gjennom ACE 1950-studien kartlegges et bredt utvalg av et helt årskull; alle som er født i 1950 i Akershus fylke. Mer enn 3,700 studiedeltakere har i perioden 2012 – 2015 gjennomgått en grundig undersøkelse bestående av ordinær klinisk undersøkelse, EKG (elektrokardiogram), ekkokardiografi (ultralyd av hjertet), ultralyd av halskar (blodårer til hals og hode) og biobanking (blod- og urinprøver til senere analyser). I tillegg har det blitt utført kognitive tester og spirometri (test av lungefunksjon).

Studien avsluttet inklusjon av nye deltakere mai 2015. Studien rekrutterer ikke flere deltakere nå, men vil fortsette å følge opp studiepopulasjonen flere år framover.

En rekke delstudier er under planlegging og vil bli gjennomført over de neste årene. I 2015-2016 utføres bl.a. en studie der man utforsker verdien av utvidet screening for atrieflimmer (”hjerteflimmer”) på en del av studiepopulasjonen.

Alle resultater fra ACE 1950-studien vil bli publisert i internasjonale fagfellevurderte tidsskrift.

Prosjektet er finansiert av de to helseforetakene Vestre Viken HF og Akershus universitetssykehus HF, i tillegg til ekstern finansiering fra Helse Sør-Øst, Nasjonalforeningen for folkehelsen og Universitetet i Oslo. Støtte til materiell har og blitt gitt fra Venner av Bærum sykehus og Indremedisinsk forskningsfond av 1987 (Bærum sykehus).